Projects


Podrška odbrani master teze

Podrška medicinskim sestrama na II ciklusu
studija zdravstvene njege/nauka na javnim
fakultetima u Bosni i Hercegovini.
Vodič za prijavu za podršku odbrani master teze.

Priručnici u ePUB formatu

Priručnici standardnih operativnih procedura/postupaka za preuzimanje u ePUB formatu.

Međunarodna naučna konferencija

U Prijedoru je, 3. i 4. juna, održana Međunarodna naučna konferencija
“Znanjem do zdravlja – SANUS 2022”, u organizaciji Visoke medicinske škole
Prijedor i u saradnji sa Akademijom strukovnih studija iz Beograda.