Projects


Odobrene stipendije za studente iz nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina/opština

Konkurs za dodjelu stipendija studentima zdravstvene njege koji dolaze iz nerazvijenih
i izrazito nerazvijenih općina/opština je završen dodjelom stipendija za 8 medicinskih
sestara-tehničara.

Završna konferencija druge faze Projekta jačanja sestrinstva u BiH

U periodu od 14-16. oktobra 2022. u Sarajevu je održana trodnevna konferencija pod nazivom „Sestrinstvo: jedna profesija, mnogo uloga“. Na konferenciji su predstavljeni dosadašnji rezultati i postignuća projekta.

Edukacija medicinskih sestara-tehničara o komunikaciji

Komunikacija predstavlja jednu od osnovnih
vještina u zdravstvu, koja je danas prerasla ne samo u potrebu nego i u obavezu svakog zdravstvenog radnika.