Treći sastanak Radne grupe u projektu njege i podrške pacijentima na kraju njihovog života (EOLCS) održan je 5. februara 2019. godine u Orašju. Ciljevi sastanka su bili: završni dogovor o tome kako osigurati pristup njezi i jednake usluge za sve, finalno mapiranje postojećih resursa za EOLC u Orašju i identifikacija osobe / institucije zadužene za koordinaciju mreže.

Zaključci sastanka su:

1. Grupa  se složila sa sljedećim prioritetnim pitanjima i izazovima koje treba riješiti u općini Orašje:

a) Nedostatak informacija
b) Nedostatak lijekova
c) Nedostatak ljudskih resursa
d) Nedostatak transporta  i visoki finansijski troškovi

Grupa je predložila aktivnosti za prevladavanje navedenih izazova.

2. Grupa se složila da je potrebna koordinacija oko korisnika/pacijenta, kao i koordinacija mreže. Mapiranje postojećih partnera i ponuda (usluga) je završeno na sastanku. Partneri su imenovali kontakt osobe za svaku uključenu instituciju / partnera. Općina će koordinirati mrežu.

3. Grupa se složila da iste usluge moraju biti dostupne svim stanovnicima općine. Sve gore navedene aktivnosti i dogovoreni pristupi dovest će do jednakog pristupa zdravstvenoj njezi za cjelokupno stanovništvo općine. Ovaj pristup je vizualno prikazan na sastanku.