Tokom pripremne faze II (2017 g.) provedeno je mapiranje svih zainteresiranih strana u opštini Doboj uključenih u odgovor na potrebe pacijenata (zdravstveni radnici, službenici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Centra za socijalni rad, Opštine Doboj, volonteri, itd.). Nakon toga organizovane su međuprofesionalne fokus grupe sa uključenim identifikovanim partnerima i partnerskim organizacijama kako bi identifikovali njihove percepcije o postojećem sistemu njege terminalno bolesnih pacijenata.

Usporedili smo potrebe koje su izrazili pacijenti (faza I: upitnik s pacijentima) i one koje percipiraju stručnjaci (fokus grupe na početku Faze II). Na temelju tih rezultata održali smo nekoliko radionica s pacijentima i stručnim partnerima i partnerskim organizacijama kako bismo identifikovali postojeće prepreke i resurse za poboljšanju njege za terminalno bolesne i dogovorili načine djelovanja. Zajedno smo osmislili međuinstitucionalni model njege pacijenata na kraju života orijentisan prema pacijentu i aktivnosti podrške koje će se provodi u opštini Doboj. Ovaj model temelji se na koordinisanom radu tima partnera iz različitih institucija koje rade zajedno.