Edukacija volontera Crvenog križa Orašje

Crveni križ Orašje i njegovi volonteri važan su dio mreže partnera općine Orasje u projektu njege pacijenata na kraju njihovog života koji sprovode  Fondacija fami i Ženevske univerzitetske
bolnice (HUG). 

Potpisivanje
Protokola o suradnji u općini Orašje

U prostorijama Doma zdravlja Orašje 29.5.2019.g. je potpisan Protokol o međusobnoj partnerskoj suradnji za podršku, brigu  i pomoć pacijentima koji boluju od teških bolesti i pomoć njihovim obiteljima na području općine Orašje. 

Sastanak radne grupe u Orašju

Treći sastanak Radne grupe u projektu njege
 i podrške pacijentima na kraju njihovog života (EOLCS) održan je 5. februara 2019. godine
 u Orašju. 

Intervjui sa terminalno oboljelim pacijentima

Tokom istraživačke faze koristili smo individualne polustrukturirane intervjue sa pacijentima kako bismo čuli njihova iskustva i istražili njihove uočene potrebe i očekivanja.

Edukacija medicinskog osoblja u Domu zdravlja Doboj

Edukacija medicinskih sestara i ljekara o njezi pacijenata na kraju njihovog života / palijativnoj njezi je organizovana od 17-22. juna 2018.g. u Edukativnom centru Doma zdravlja Doboj.