Crveni križ Orašje i njegovi volonteri važan su dio mreže partnera općine Orašje u projektu njege pacijenata na kraju njihovog života koji sprovode  Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice (HUG).

Crveni križ Orašje započeo je projekat kućne njege početkom 2019. Projekat uključuje pomoć u  kući za starije i ugroženo stanovništvo općine Orašje. Projekat uključuje 24 volontera, na redovnoj ili povremenoj osnovi. Neke od usluga koje pružaju svojim korisnicima su: hranjenje, priprema obroka, čišćenje, peglanje, plaćanje računa, nabavka namirnica, pratnja do zdravstvenih ustanova, provođenje vremena i čitanje korisniku, briga o tome da korisnici redovno  koriste terapiju, psihosocijalna podrška, itd.

Svi volonteri su prošli program osnovnog treninga o prvoj pomoći, pristupu klijentu i osnovama ponašanja tokom kućne posjete. Kako bi  Crvenom križu i njegovim volonterima pomogao u njihovom radu sa terminalno bolesnim pacijentima, projekt EOLCS je organizovao dvodnevnu obuku volontera. Obuka je održana u prostorijama Crvenog križa Orašje 19. i 20. septembra 2019.g. Predavači su bili ljekar i medicinska sestra, socijalni radnici i stručnjak za komunikaciju.