Verzija 2017. standarda sigurnosti i kvaliteta za domove zdravlja Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH uključila je 15 standardnih operativnih procedura (SOP) sestrinskih procesa koje su prethodno izrađene u sklopu ProSes-a.

U ranijoj verziji standarda sigurnosti i kvaliteta za domove zdravlja (rev.2012), standardi sestrinske prakse nisu postojali kao jedinstvena i izdvojena cjelina. S druge strane, studija koju je ProSes proveo 2014. godine utvrdila je da svega nekoliko bh. zdravstvenih ustanova primjenjivalo pisane SOP sestrinske prakse uslijed nedostatka sistemskog pristupa razvoju SOP zdravstvene njege.

Integrisanjem sestrinskih SOP-ova u standarde sigurnosti i kvaliteta za DZ, spomenute SOP su učinjene dostupnima svim medicinskim sestrama/tehničarima zaposlenim u ustanovama koje pružaju usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, na području FBiH, odnosno obavezujućim za domove zdravlja u FBiH u sklopu razvijanja i održavanja postojećeg sistema sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga.

Sljedećih 15 sestrinskih procedura se nalaze u sertifikacijskom kriteriju 3.88 za oblast sestrinstva:

1. Procedura o zakazivanju i promjeni termina
2. Procedura tretiranja lakših opekotina
3. Procedura o mjerenju tjelesne mase i visine i izračunavanja indexa tjelesne mase (BMI)
4. Standardna procedura za primjenu lijekova - 5 pravila
5. Procedura o navlačenju lijeka iz bočice
6. Procedura o uspostavljanju venskog puta
7. Procedura za intramuskularnu primjenu lijeka
8. Procedura za subkutanu primjenu lijeka
9. Procedura mjerenja pulsa
10. Procedura mjerenja krvnog pritiska
11. Procedura mjerenja GUKa
12. Procedura snimanja EKG
13. Procedura mjerenja tjelesne temperature
14. Procedura za kateterizaciju
15. Procedura sterilizacije

Daljnjom podrškom razvijanju novih SOP i pripremom priručnika koji će uključiti sve prethodno izrađene SOP i biti predstavljen direktorima i glavnim medicinskim sestrama/tehničarima svih domova zdravlja u Federaciji BiH, projekat nastavlja pomagati proces ujednačavanja i standardizacije pružanja usluga zdravstvene njege sa krajnim ciljem da se poboljša sigurnosti, kvalitet i efikasnost zdravstvene zaštite.