Predstavnici Fondacije fami su bili gosti 37. Skupštine Zbornica Zveza - Zdravstvene i primaljske komore Republike Slovenije, koja okuplja više od 16.000 članova.

Na svečanoj Skupštini potpisan je Sporazum o međunarodnoj saradnji između Fondacije fami i Zbornice Zveza, u okviru kojeg će se nastojati jačati i razvijati sestrinska profesiju u regiji.

Zdravstvena i primaljska komora pruža modernu, kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu i primaljsku njegu za sve stanovnike Republike Slovenije, te štiti profesionalne interese članova.