Nasilje u porodici i nasilje nad ženama predstavljaju civilizacijski izazov svakog društva. Podaci posljednjeg istraživanja pokazuju da je skoro polovina ispitanica u BiH tokom svog života doživjela neki oblik nasilja.

Kampanjama „Život bez nasilja“ i Muško NE nasilju nad ženama“ se svake godine u Republici Srpskoj obilježava globalna kampanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama". Globalnu kampanju obilježava preko 6000 organizacija u skoro 200 država sveta, uključujući i BiH, a ona počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske je u okviru spomenutih kampanja 4. decembra 2018. godine organizovao konferenciju u Banjaluci. Tom prilikom su predstavljeni rezultati trogodišnjeg projekta posvećenog ovoj tematici „Povećanje pristupa kvalitetnijim multisektorskim uslugama za osobe koje su preživjele nasilje nad ženama i u porodici na lokalnom nivou“. Oni uključuju i Priručnik za multisektorski odgovor na nasilje nad ženama u porodici, kao i instrumente za praćenje.

Obzirom na značajnu ulogu multisektorske saradnje, a u okviru nje medicinskih sestara-tehničara i svih zdravstvenih radnika u
prevenciji, prepoznavanju i suzbijanju nasilja, ProSes će se u okviru svojih aktivnosti posvetiti i ovoj tematici, u saradnji sa gender centrima sa kojima ima potpisane sporazume o saradnji.