Rano prepoznavanje srčanog zastoja i započinjanje reanimacije mogu značajno poboljšati stopu preživljavanja i kvalitet života unesrećenih. Stoga je veoma bitno da medicinske sestre-tehničari, ali i drugi zdravstveni radnici, dobro poznaju te postupke i da su uvježbani za njihovo izvođenje. Također je poželjno da se i šire stanovništvo upozna sa osnovnim mjerama oživljavanja, da bi mogli na ulici prepoznati hitno stanje, pozvati hitnu pomoć i ukazati prvu pomoć dok obučene ekipe ne stignu.

Uz podršku ProSes-a, Resuscitacioni savjet Republike Srpske (RESS RS) je u posljednjem tromjesečju 2020. organizovao niz obuka o bazičnom zbrinjavanju hitnih stanja za medicinske sestre-tehničare (BLS – Basic Life Support). Obuku je prošlo ukupno 179 medicinskih sestara-tehničara iz bolnica u Banjaluci, Foči, Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Trebinju, te domova zdravlja u Doboju, Gradišci, Kostajnici, Mrkonjić Gradu, Novom Gradu, Prijedoru, Srpcu i Šipovu.

Pored bazične reanimacije, odnosno postupaka koje preporučuju svjetske kuće koje daju preporuke za urgentna zbrinjavanja, obuka se osvrnula i na Covid zbrinjavanje, odnosno postupke u toku pandemije virusa korona. Zbrinjavanje ovih pacijenata za zdravstvene radnike veoma zahtjevno, jer već imaju pritisak uslijed većeg broja pacijenata, a istovremeno manjeg broja zdravstvenih radnika. 

Slične obuke o zbrinjavanju hitnih stanja u Federaciji BiH organizuje Udruženje/udruga medicinskih sestara����FBiH (UMST FBiH). Od 2018, udruženje je organizovalo niz BLS obuka za ukupno 21 medicinsku sestru-tehničara. Kroz više cjelodnevnih obuka o neposrednom održavanju života (ILS – Immediate Life Support) obuhvaćeno je 294 medicinskih sestara-tehničara. Osam medicinskih sestara-tehničara su prošli višednevne obuke o naprednom održavanju života (ALS – Advance Life Support).

Navedene obuke su dio kontinuirane stručne edukacije koju nude i organizuju za svoje članove ova udruženja. Pored RESS RS i UMST FBIH, projekat od ove godine sarađuje i sa Udruženjem medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske.

Dodatne informacije:

Video prilog o edukaciji za bazično zbrinjavanje objavljen na YouTube kanalu TVK3