Tokom ljetnjih mjeseci 2018. godine održani su u oba entiteta prvi sastanci tri radne grupe komponente projekta posvećene unapređenju profesionalnog okruženja medicinskih sestara i tehničara.


Radne grupe za izradu mehanizama za regulisanje sestrinske profesije

Da bi se obezbijedili uslovi za regulisanje sestrinske profesije, u situaciji u kojoj napori za formiranje sestrinske komore u prvoj fazi projekta nisu donijeli uspjeh, radne grupe će identifikovati mogućnosti za donošenje prelaznog rješenja kojim bi se u sistem uveli potrebni mehanizmi.

Krajni cilj regulisanja sestrinske profesije je zaštita javnosti, odnosno pacijenata. Samo regulisana sestrinska profesija je garant sigurne zdravstvene njege zasnovane na etičkim principima, koju pružaju kompetentne i kvalifikovane medicinske sestre tehničari. Regulatorni mehanizmi primarno uključuju razvoj i unapređenje standarda sestrinske prakse, donošenje etičkog kodeksa, uspostavljanje funkcionalnog sistema za izdavanje i obnavljanje licenci za rad i registra svih licenciranih medicinskih sestara-tehničara.


Radne grupe za izradu pravilnika o obaveznoj sestrinskoj dokumentaciji

Sestrinska dokumentacija je skup podataka koji služi za kontrolu kvalitete planirane i provedene zdravstvene njege, te je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta. Medicinska sestra-tehničar je obavezna evidentirati sve postupke provedene u toku procesa pružanja njege. Pravilna i pravovremena sestrinska dokumentacija je neizostavna podrška dobroj komunikaciji u multidicisciplinarnom timu. Dokumentacija pruža dokaz provedene usluge i važan je profesionalni i medicinski opravdan zahtjev sestrinske prakse.

Kako bi se utvrdio obim, sadržaj i vrste obrazaca sestrinske dokumentacije na svim nivoima zdravstvene zaštite, radne grupe će razviti pravilnik o obaveznoj sestrinskoj dokumentaciji za sve nivoe zdravstvene zaštite, kao preduslov za daljnji razvoj sestrinske dokumentacije.


Radne grupe za izradu priručnika sa standardnim operativnim procedurama  i algoritmima

Standardi sestrinstva, smjernice i protokoli poboljšavaju kvalitet pružanja zdravstvene njege, dosljedno uvodeći najbolju praksu u svakodnevni rad medicinskih sestara-tehničara. Na međunarodnom nivou smatraju se korisnim alatima koji omogućavaju savjesno i racionalno korišćenje trenutno najboljih dokaza kod donošenja odluka u zdravstvenoj njezi. Oni treba da omoguće medicinskih sestrama da usluge propisane procedurama pružaju na potpuno isti način, sigurno i bez negativnih učinaka na zdravlje pacijenta, zdravlje osoblja ili okruženje.

Projekat je u toku svoje prve faze podržao izradu prvog dijela priručnika sa standardnim operativnim procedurama i setom algoritama za primarni nivo zdravstvene zaštite u Federaciji BiH. U drugoj fazi se putem radnih grupa nastavlja podrška projekta izradi standardnih operativnih procedura, uključujući i sekundarni nivo i Republiku Srpsku. Namjera projekta je učiniti sve SOP- ove, razvijene u sklopu ove projektne ativnosti, dostupnim svim medicinskim sestrama-tehničarima zaposlenim u ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u BiH.