Radne grupe za izradu sestrinske dokumentacije

Sestrinska dokumentacija je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta i svakodnevnog rada medicinskih sestara i tehničara. Služi za dokumentovanje planirane i pružene zdravstvene njege i ishoda pacijenta, a omogućava dobru komunikaciju
u multidisciplinarnom timu, kontinuitet, sigurnost i kvalitet njege.

Važan zadatak izrade standardizovane sestrinske dokumentacije za sve nivoe zdravstvene zaštite je povjeren entitetskim radnim grupama formiranim u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH. Njih čine predstavnici ministarstava zdravlja i zavoda za javno zdravstvo, te medicinske sestre i tehničari iz više domova zdravlja, bolnica i kliničkih centara. Nakon što su u zdravstvenim ustanovama prikupljeni postojeći raznovrsni i nestandardizovani obrasci, analiziran je njihov sadržaj i forma i usaglašen sa postojećim zakonskim odredbama i međunarodnim standardima. Radne grupe uveliko privode kraju svoj zadatak, pa je u toku testiranje izrađenih obrazaca na uzorku u odabranim zdravstvenim ustanovama.

Procesu izrade dokumentacije prethodila je u u Republici Srpskoj izrada Pravilnika o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije, odnosno u Federaciji BiH dopuna postojećeg Pravilnika o osnovnoj medicinskoj dokumentaciji. Nakon finalizacije svih obrazaca i priloga, radne grupe će obezbijediti saglasnost nadležnih ministarstava na sadržaj pravilnika i dokumentacije. Po objavljivanju pravilnika u službenim glasnicima, izrađena sestrinska dokumentacija će zvanično postati obavezan dio medicinske dokumentacije što će posao medicinske sestre-tehničara učiniti više vidljivim i mjerljivim u sistemu zdravstvene zaštite.

U Federaciji BiH je tokom prethodne faze projekta izrađen komplet obrazaca za polivalentnu patronažnu djelatnost čija je primjena postala obavezujuća od 1. januara 2019.godine. U Republici Srpskoj spomenuti pravilnik je relevantan i za neke druge paralelne procese koji se dešavaju nezavisno od projekta, kao što su rad na Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i izrada Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.