Teorijski dio obuke za 19 medicinskih sestara-tehničara porodične medicine u zajednici iz domova zdravlja Derventa i Prnjavor  završen je u decembru 2020.godine. Iako je počela još u januaru ove godine, obuka je privremeno bila obustavljena zbog pandemije COVID-19. Uz saglasnost nadležnih institucija, obuka je nastavljena u oktobru ove godine, uz poštovanje svih preporučenih epidemioloških mjera, te okončana ovog mjeseca.

COVID-19 pandemija je ukazala na iznimni značaj medicinskih sestara-tehničara u zdravstvenom sistemu. Pored onih koji rade na bolničkim odjeljenjima sa teško oboljelim pacijentima, posebno mjesto imaju i medicinske sestre-tehničari koje rade direktno sa pacijentima u zajednici. Tokom prethodnog perioda, oni su nastavili pružati usluge svojim najugroženijim pacijentima u njihovim domovima. Telefonske konsultacije i trijaža pacijenata u određenoj su mjeri zamijenili kućne posjete kako bi se zaštitili i pacijenti i medicinsko osoblje.  Medicinske sestre su preuzele nove uloge, poput uzimanja uzoraka za testiranje na COVID-19, rad u karantinima itd.

Da bi adekvatno brinuli o zdravlju stanovnika svoje zajednice u kriznim, ali i u uobičajenim okolnostima, medicinske sestre moraju usvojiti širok spektar znanja – kroz formalne, neformalne i kontinuirane obuke u okviru kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Nedavno završena obuka organizovana u okviru ProSes-a je dala priliku medicinskim sestrama iz Dervente i Prnjavora da obnove i unaprijede svoja znanja i vještine iz različitih oblasti. Sa ukupno 50 teoretskih nastavnih jedinica, obuhvaćen je širok spektar različitih tema: od onih koje se odnose na rad sa pacijentima sa hroničnim oboljenjima, starijim osobama i osobama sa palijativnim oboljenjima, preko brige za zdravlje majki, djece, adolescenata i cjelokupne zajednice, do trenutno aktuelnih epidemioloških tema i pružanja zdravstvene njege u kriznim situacijama.

Medicinskim sestrama će u narednom periodu biti obezbijeđena i medicinska oprema za rad u zajednici, kao i računarska oprema i kancelarijski namještaj za opremanje sestrinske prostorije unutar doma zdravlja. Ukoliko epidemiološka situacija to bude dozvoljavala, završenu teorijsku obuku će pratiti i praktična obuka na terenu, koja će biti osigurana uz podršku domaćih i međunarodnih mentora/supervizora.