Stručna pomoć na radnom mjestu u obliku kliničke supervizije i mentorstva ima neprocjenjiv značaj u edukaciji i praksi patronažnih medicinskih sestara/tehničara. Procjenom kliničkog rada i davanjem osvrta na njega, unapređuje se rad supervizirane osobe i daje joj se podrška u profesionalnom razvoju. Mentor predstavlja model ponašanja, razmjenjuje sa njim iskustva i znanja i pomaže proces učenja na radnom mjestu.

Dvodnevnu obuku za mentore/supervizore, koja je organizovana u Tuzli i u Banjaluci u periodu od 16-19. jula je prošlo 36 patronažnih medicinskih sestara/tehničara iz osam domova zdravlja koji će činiti buduću mrežu domaćih mentora. Obuci su prisustvovali i predstavnici odjela za kvalitet i socijalni radnici iz spomenutih domova zdravlja. Zahvaljujući stečenim specifičnim znanjima i vještinama, oni će biti u mogućnosti da u narednom periodu svojim kolegama i koleginicama pružaju stručnu pomoć na radnom mjestu. Krajnji cilj – kvalitetne zdravstvene usluge i zadovoljan pacijent.

Tokom prve faze Projekta jačanja sestrinstva u BiH, 195 patronažnih sestara u 10 bh. opština je prošlo dodatnu obuku i dobilo opremu za rad. Teorijsku obuku je pratila stručna pomoć na radnom mjestu, odnosno mentorstvo, koje je omogućilo da se nova znanja primjene u praksi, poboljša kvalitet i proširi paleta usluga. Dok su tokom prve faze projekta mentori većim dijelim dolazili iz inostranstva, u drugoj fazi projekta se intenzivno radi na izgradnji kapaciteta domaćih mentora.

Mentor/supervizor, prije svega, treba da ima dobre komunikacijske vještine, te vrijeme, želju i motivaciju da prenese svoja znanja osobi za koju je zadužen. Neophodno je da sam vlada materijom, posjeduje određeni nivo obrazovanja i godine radnog iskustva u struci.

Supervizija i mentorstvo su korisni za sve koji su uključeni u taj proces: za samog mentora/supervizora, za zdravstvenu ustanovu i za patronažnu medicinsku sestru/tehničara. Doprinose poboljšanju odnosa kolegama u ustanovi, većem samopouzdanju i zadovoljstvu poslom. Korist od mentorstva u konačnici imaju pacijenti i zajednica jer na raspolaganju imaju kvalitetnije, bogatije i sigurnije zdravstvene usluge.