ProSes kontinurano nastavlja sa dodatnom edukacijom iz oblasti polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici. Nakon što su prethodno obuhvaćeni Zenica, Vitez, Derventa, Prnjavor, Tešanj, Gračanica, Doboj i Teslić, u toku je obuka 29 medicinskih sestara-tehničara iz domova zdravlja Bihać i Trebinje.

Obuka omogućava medicinskim sestrama-tehničarima da obnove i unaprijede svoja znanja i vještine iz  oblasti zdravstvene njege u zajednici. Promocija zdravlja, prevencija oboljenja, zdravstvena njega pacijenata sa hroničnim oboljenjima, starijih osoba i pacijenata sa potrebama za  palijativnom njegom, su neke od oblasti u fokusu.

Da bi se naučeno primijenilo i u praksi, teorijsku prati praktična obuka uz podršku mentora. Kvalifikovani interni i mentori iz drugih domova zdravlja pružaju podršku med.sestrama/tehničarima prilikom priprema aktivnosti promocije zdravlja u zajednici te prilikom obavljanja kućnih posjeta najranjivijim pacijentima sa složenim zdravstvenim problemima. Uspostavljaju se tzv. kolegijalne grupe, u kojima medicinske sestre-tehničari diskutuju aktuelne i specifične slučajeve iz svakodnevne prakse i uz pomoć kolega nalaze najbolji mogući pristup za njihovo zbrinjavanje. U toku je nabavka opreme potrebne za pružanje usluga zdravstvene njege u zajednici, kao što su potpuno opremljene patronažne torbe, računari te kancelarijski namještaj za sestrinsku sobu unutar doma zdravlja.

U narednom periodu nastavljamo isti program obuke za med.sestre-tehničare iz domova zdravlja Orašje i Zvornik.

COVID-19 pandemija je ukazala na iznimni značaj medicinskih sestara-tehničara u zdravstvenom sistemu. Posebnu važnost imaju medicinske sestre-tehničari koje rade u zajednici sa najranjivijim grupama stanovništva.