U 2019. godini smo dodijelili stipendije za 16 medicinskih sestara-tehničara koji pohađaju master ili doktorske studije na jednom od javnih fakulteta sa studijem zdravstvene njege u BiH. Projekat na ovaj način pomaže akademski razvoj ove profesije i jačanje obrazovnog sistema, što u konačnici vodi ka unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga.

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre-tehničare. To se može postići jačanjem formalnih obrazovnih sistema u BiH i njihovim prilagođavanjem novim potrebama zdravstvenih sistema i stanovništva.

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara-tehničara se i u BiH podiže na veći nivo, pa medicinske sestre-tehničari dobivaju mogućnost akademskog napretka. Prve dodiplomske studije zdravstvene njege u BiH su uvedene 2002. godine i danas postoje na devet javnih visokoobrazovnih ustanova. Master studije su dostupne na šest, a doktorske studije na četiri javna fakulteta.

Projekat svoju podršku unapređenju formalnog obrazovanja medicinskih sestara-tehničara daje na više načina. Revidiranjem nastavnih planova i programa u skladu sa EU Direktivom, uključuje se znatno veći broj časova praktične nastave, a studenti adekvatnije osposobljavaju za budući rad sa pacijentima.  U opremljenim kabinetima kliničkih vještina, uz pomoć edukovanih mentora, studenti imaju priliku da na savremenim modelima-simulatorima uvježbaju dijagnostičke i terapeutske procedure i intervencije. Iniciran je proces reforme srednjoškolskog obrazovanja, koje bi u budućnosti trebalo školovati zdravstvene tehničare, dok bi se medicinske sestre isključivo trebale obrazovati na visoko školskim ustanovama, kao visoko obrazovani kadar.  Kako bi se pomogao akademski razvoj profesije, dodjeljuju se stipendije za master i doktorske studije.

Iako će u prelaznom periodu prve generacije magistara i doktora sestrinstva/zdravstvene njege obrazovati većim dijelom ljekari, nakon završetka II ili III ciklusa studija medicinske sestre bi trebale biti birane u akademska zvanja, pa njihov broj već sada polako raste, te već sada imamo medicinske sestre birane u nastavnička zvanja profesora i docenata koje su ušle u proces nastave. Tek onda kada medicinske sestre-tehničari budu većinski predavači na ovim visokoobrazovnim ustanovama, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU Direktivom i standardima.

Tokom 2017. godine, stipendijama je podržan 21 semestar doktorskih studija. Naredne 2018. godine, 9 semestara doktorskih i 1 master studija. Ove godine, dodjeljene su stipendije za 11 studenata master studija i 5 studenata doktorskih studija, a ukupno podržano 29 semestara. Kratak pregled dodjeljenih stipendija se nalazi na našoj web stranici.

Projekat će i naredne 2020. godine, inače nedavno proglašenom Međunarodnom godinom medicinskih sestara-tehničara i babica, dodjeljivati stipendije. Pozivamo vas da pratite našu web stranicu na kojoj će biti objavljeni detalji konkursa u martu 2020. godine.

Evo šta kažu neki od naši stipendista o tome zašto su izabrali ovu profesiju i šta planiraju nakon završenih studija:

Mirza Jahić, Tuzla: student III ciklusa zdravstvenih studija na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu

Ovu profesiju sam odabrao  zbog ljubavi prema ljudima i želji da im pomognem ukoliko imaju zdravstvenih problema. Takođe zbog osjećaja koji imate kada pomognete osobi sa zdravstvenim problemima. Nakon studija planiram se izgraditi kao osoba u smislu predavača i da svoje stečeno znanje, i teorijsko i praktično, prenesem na mlađe kolege.

Miljana Kuljić, Bileća: studentica  II ciklusa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Foči

Sa jedne strane dok sam bila u srednjoj školi bijeli mantil mi je uvijek bio privlačan, a sa druge strane nema ništa bolje od spasavanja i poboljšavanja ljudskih života. Kada sam počela da radim kao pripravnik shvatila sam da nisam pogriješila i da rad sa ljudima me činim srećnom pogotovo kada je ishod toga rada pozitivan. Nakon zavšetka studija planiram posao, a pored posla htjela bih i da nastavim doktorske studije.

Vedrana Radulović, Han Pijesak: studentica II ciklusa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Foči

Kroz cijelo svoje školovanje uvijek sam imala interesovanje za ove studije. Sestrinstvo je human, odgovoran i na sebi poseban način lijep poziv. Nakon zavšetka prvog ciklusa studija odradila sam pripravnički staž i položila državni ispit, a zatim upisala drugi ciklus studija i počela se baviti naučno-istraživačkim radom. Nadam se uskoro i zaposlenju u struci.

Nemanja Gajić, Banjaluka: student II ciklusa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Banjaluci

Ovu profesiju sam odabrao prvenstveno kao svršeni medicinski tehničar u cilju daljeg obrazovanja na višem nivou. Nakon završetka studija volio bih da upišem specijalističke studije sestrinstva, prvenstveno bazirajući se na pedijatriji. Naša profesija svakim danom sve više napreduje te smatram da bi trebali ići u korak sa aktuelnom problematikom kako bi smo što bolje i kvalitetnije obavljali naš posao.

Mirjana Džajić, Ljubuški: studentica II ciklusa zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Od djetinjstva sam voljela pomagati ljudima oko sebe, a i poznavala sam susjedu koja je radila kao medicinska sestra. To mi se svidjelo. Isto tako posjete zdravstvenim ustanovama kad bi bila bolesna su me ,,vodile u tom smjeru". Poslije završetka studija nastojat ću i dalje raditi na razvijanju svojih kompetencija koje će mi itekako trebati na radnom mjestu s obzirom na izazove koji se stavljaju pred sestrinsku profesiju u budućnosti. Željela bi u skladu sa mogućnostima nastaviti školovanje na doktorskom studiju. Privlači me rad s učenicima i studentima.

Veselinka Kulić, Foča: studentica II ciklusa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Foči

Spoznaja da sestrinstvo kao autonomna profesija otvara novi pristup zdravlju i zdravstvenoj njezi dala je motiv za upis ovog studijskog programa. Briga o pacijentu, novi načini pružanja zdravstvene njege, hoslistički pristup pacijentu, odlike su humanosti poziva. Nakon završenog prvog ciklusa, odradila sam volonterski staž i položila državni ispit. Uporedo sam upisala drugi ciklus studija, nastavila sa bavljenjem istraživačim radim, sa ambicijama i nadom da ću pronaći posao u struci.

Mirna Radman, Vitez: studentica II ciklusa zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Za mene je ova profesija ne samo posao, već poziv koji me vodi da brinem za bolesnike, njegujem ih, ohrabrujem u njihovim teškim trenucima. Dok su mi mnogi govorili da je teško, da se „ne isplati“, ja nisam odustajala u svom pozivu i daljnjem školovanju jer sam na prvim kliničkim vježbama iznudila osmijeh i zadovoljstvo kod bolesnika. Trenutno radim kao pripravnik Doma zdravlja Vitez, te sam u potrazi sam za stalnim zaposlenjem. Želja mi je ostati u BiH kako bih ovdje, u svome gradu služila i pomagala svojim sugrađanima i promicala zdravlje. Zalagat ću se da budem aktivna medicinska sestra koja će  se boriti za svoja prava i prava svojih kolega i sudjelovati u jačanju sestrinstva u BiH, kako bismo i mi mogli dosegnuti stupanj razvijenosti sestrinstva kao što imaju pojedine europske zemlje.

Ivana Begić, Posušje: studentica II ciklusa zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Ovu profesiju sam izabrala jer veoma volim ljude. Činjenica da mogu pomoći bolesnima bila je moja definitivna vodilja. Nakon završetka studija, želim biti još jači zagovornik jačanja sestrinstva, kako na svome radnom mjestu, tako kao i nastavnik.

Oksana Memić, Mostar: studentica II ciklusa zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Ovu profesiju sam odobrala jer me je uvijek zanimalo i fasciniralo šta to rade ljudi u bijelim uniformama. Posebno me fascinirao rad medicinskih sestara u operacionoj sali i jedinicama intenzivnog liječenja, jer sam smatrala da je taj posao pun izazova i veoma human. Radeći 26 godina ovaj posao sam se i uvjerila u to. Nakon završetka studija planiram raditi na kontinuiranoj edukaciji mladih kolega, studenata, učenika srednjih medicinskih škola, te prenošenjem stečenog znanja i vještina unaprijediti usluge iz domena zdravstvene njege.

Saša Stanivuković, Banjaluka: student II ciklusa  zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Banjaluci

Ova profesija nam pomaže da ispoljimo humanost i pomažemo ljudima kojima je pomoć potrebna. Spasiti nekome život ili omogućiti da lagodnije živi je neprocjenjiv osjećaj.  Sestrinstvo je danas dosta napredovalo i pruža dosta mogućnosti za unapređivanje znanja, tako da nakon završetka master studija imam u planu upis na doktorske studije.

Daniela Dobrovoljski, Banjaluka: studentica III ciklusa zdravstvenih studija na Medicinskom fakultetu u Banjaluci

Profesiju medicinske sestre sam odabrala jer želim pomoći bolesnim i nemoćnim ljudima da svoje zdravlje unaprijede i kvalitetnije žive. Pružajući im empatiju, stručnu pomoć i znanje stečeno tokom višegodišnjeg školovanja,mislim da značajno doprinosimo ozdravljenju svakog pojedinca. Nakon završenog trećeg ciklusa studija želim da se ostvarim i u nastavi i učestvujem u obrazovanju medicinskih sestara na višem nivou.

Kristina Vidović, Mostar: studentica III ciklusa zdravstvenih studija na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

S ponosom mogu istaći da sam prva generacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru. Niti jednog trenutka nisam požalila zbog odluke da krenem tim putem koji je tražio puno odricanja, truda i dokazivanja, da bismo danas uživali ukazano povjerenje. Želja za pomoć i skrb prema potrebitima samo se produbila do te mjere da sam kao pojedinac od obrazovanja tražila više. Moja najveća želja jeste i biti će direktni rad sa studentima, ne samo posrednički u okviru praktičnog dijela nastave, mijenjanje pogleda i perspektive na sestrinstvo kao profesiju.

Katarina Vuković, Banjaluka: studentica II ciklusa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Banjaluci

Ovu profesiju sam odabrala zato što me oduvijek interesovala ova oblast, pomaganje i česta komunikacija sa ljudima. Nakon završetka srednje medicinske škole, shvatila sam da želim da se posvetim i da se usavršavam u oblasti sestrinstva, tako da sam odlučila da upisem studije zdravstvene njege. Nakon završetka studija, planiram da ostanem u nasoj državi, u nadi da ću se zaposliti u struci i s ljubavlju moći posvetiti sestrinstvu.