Nakon višemjesečnog intenzivnog angažmana, završen je proces usklađivanja nastavnog plana i programa studija I ciklusa Studijskog programa zdravstvene njege Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru s EU Direktivom o regulisanim profesijama. Uz pomoć regionalnih stručnjaka iz Hrvatske i Slovenije, članovi radne grupe su uskladili nastavni plan i program sa svim standardima, te između ostalog, i ukupan broj sati nastave povećali iznad minimalnih 4600 sati, a praktičnog osposobljavanja do najmanje 2300 sati.

Univerzitet Džemal Bijedić je peta visokoškolska ustanova u BiH koja je na ovaj način modernizovala i harmonizirala obrazovanje medicinskih sestara uz podršku projekta, čime će se zasigurno unaprijediti kvalitet i sigurnost pruženih usluga korisnicima zdravstvene zaštite.

Revidirani kurikulumi su već usvojeni i u primjeni na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu i Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru, a u narednom periodu se očekuje početak njihove primjene na Medicinskom fakultetu u Tuzli, te usvajanje i primjena na Univerzitetu Džemal Bijedić.