Završen još jedan krug edukacije mentora kliničkih vještina

Zbog velikog interesovanja i potrebe, organizovan je još jedan krug obuke za mentore kliničkih vještina sa studija zdravstvene njege. Obuku je u ovom krugu završilo još 15 mentora kliničkih vještina sa sedam javnih institucija sa studijem zdravstvene njege u BiH.

Mentori su medicinske sestre-tehničari čiji je zadatak da studente zdravstvene njege nauče praktičnim vještinama i znanjima i tako osposobe za rad sa pacijentima. Sa studentima rade u kabinetima kliničkih vještina na fakultetu ili u zdravstvenim ustanovama.

Za mentore se uvijek angažuju medicinske sestre-tehničari sa višegodišnjim radnim iskustvom. Međutim, pored stručnih znanja o zdravstvenoj njezi, za uspješno prenošenje znanja studentima potrebno je i poznavanje procesa učenja i komunikacije u obrazovanju odraslih. 

Obuka za mentore koju je organizovao Projekat jačanja sestrinstva u BiH upoznaje ih upravo sa tim vještinama kako bi svoje znanje što efikasnije prenosili studentima, budućim  medicinskim sestarama-tehničarima, ali i drugim kolegama mentorima. Obuka traje ukupno 34 nastavna časa i sadrži sljedeće jedinice:

1.  Obrazovanje odraslih i stilovi i procesi učenja
2. Metode u obrazovanju odraslih
3. Vizualizacija i prezentacija
4. Komunikacija kao sredstvo u obrazovanju odraslih
5. Značaj i metode evaluacije u obrazovanju odraslih
6. Mentor kliničkih vještina
7. Rodni aspekti

Zajedno sa učesnicima iz prethodnog kruga organizovanog 2019. godine, obuku je završilo ukupno 35 mentora, odnosno 18% svih medicinskih sestara-tehničara koji su angažovani kao mentori.

Kompletan video i elektronski materijal sa obuke će biti isporučen fakultetima i na taj način postati dostupan i ostalim mentorima kliničkih vještina, a oni koji su imali priliku da završe obuku će moći prenijeti znanje svojim kolegama-mentorima.