U Grudama je održan prvi radni sastanak sa predstavncima Domova zdravlja Ljubuški, Posušje, Grude i Široki Brijeg. Sastanku je prisustvovao i ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke Županije Tomislav Pejić.

Razgovarano je o pilotiranju knjige profesionalnih kompetencija u oblasti zdravstene zaštite u domovima zdravlja navedenih opština. Knjiga je razvijena krajem druge projektne faze. Pilotiranje podrazumijeva usklađivanje sistematizacije radnih mjesta i opisa poslova unutar ustanova s knjigom kompetencija razvijenom od strane eksperata i Federalnog ministarstva zdravstva uz podršku projekta i Fondacije fami.

U narednom periodu biće formirana radna grupa koja će raditi na usklađivanju sistematizacije radnih mjesta i opisa poslova unutar zdravstvenih ustanova.

Predavanja su održale doc.dr. Ivona Ljevak s Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru i Verica Ćavar glavna sestra u Domu zdravlja Livno. One su u prethodnom periodu promijenile svoje sistematizacije u skladu sa knjigom pa su govorile o primjeru dobre prakse.