U Mrkonjić Gradu uspješno je okončan drugi dio petodnevne dodatne edukacije iz oblasti sestrinstva u zajednici, koju podržava Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.

O važnim temama govorilo je 11 iskusnih predavača, a učešće na edukaciji uz brojne vježbe uzela je 31 medicinska sestra/tehničar, te 7 domova zdravlja.

Na samom početku dr. Marina Milovanović iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske govorila je o procjeni i profiliranju zajednice, korištenju pristupa procjena zdravstvenih potreba, javnom zdravlju kroz promociju životnih stilova te prevenciji bolesti, utjecaju klimatskih promjena na zdravlje, te prepoznavanju i postupanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.

Doktorica Ranka Kalinić održala je predavanja o osobama sa smetnjama u porodičnoj medicini ali i saradnji sa porodicom.

Kroz vježbe i predavanja, medicinska sestra Biljana Ćurguz iz UKC Banjaluka, pojasnila je kako tretirati hitne slučajeve, te je govorila o važnosti zdravstvene njege u slučaju krizne situacije.

O ulozi medicinske sestre u prevenciji polifarmacije i reviziji lijekova, te o procesu rehabilitacije govorila je Daliborka Golić, pomoćnik direktora za sestrinstvo pri Zavodu „DR. MIROSLAV ZOTOVIĆ“.

Tokom trećeg dana edukacija, između ostalog, govorilo se o indikatorima kvaliteta u zdravstvenoj njezi u zajednici, te zdravstvenoj njezi kod zaraznih bolesti u porodičnoj medicini. Predavanja je održala medicinska sestra Željka Kuprešak.

Jedna od obrađenih tema bila je gerijatrijska procjena i njega te rad sa gerijatrijskim pacijentom ali i rad sa porodicom o čemu je govorila medicinska sestra Spomenka Hotilovac iz UKC Banjaluka.

Doktorica Zvezdana Rajkovača održala je predavanja koja se odnose na hronična oboljenja te menadžment promjene ponašanja pacijenta.

Koliko je važna procjena pacijenata ali i sam proces zdravstvene njege, o premještaju pacijeta između bolnice i zajednice, između bolnice i ustanove socijalne zaštite te o kontinuitetu zdravstvene njege, učesnicima edukacija objasnila je Slađana Vranješ, pomoćnik generalnog direktora za zdravstvenu njegu UKC Banjaluka.

Mirjana Janković, viši stručni saradnik za sestrinstvo u Ministarstvu  zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske govorila je o izradi i primjeni standardnih operativnih procedura u sestrinstvu, koje koriste medicinske sestre/tehničari u zajednici.

Unapređenjem znanja i vještina medicinskih sestara/tehničara porodične medicine, neophodnih za pružanje kvalitetnih usluga sestrinstva u zajednici, najviše koristi imaju pacijenti i građani opština Mrkonjić Grad, Čelinac, Kneževo, Istočni Drvar, Kotor Varoš, Ribnik i Šipovo.