Edukacija mentora u oblasti zdravstvene njege u zajednici.
Edukativni centar doma zdravlja Mostar, 19.-20.03.2024.

- Jačamo najvažnije - ljudske kapacitete edukativnih centara -


U saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Edukativnim centrom Doma zdravlja Mostar, Projekat jačanja sestrinstva u BiH je u prethodna dva dana organizovao dodatnu edukaciju mentora u oblasti zdravstvene njege u zajednici.

Polaznici edukacije su mentori, koje su imenovali verifikovani nosioci dodatne edukacije iz zdravstvene njege u zajednici iz četiri kantona: Zapadnohercegovačkog (Grude), Hercegovačko-neretvanskog (Mostar), Kantona Sarajevo (Sarajevo) i Kantona 10 (Tomislavgrad).

Dodatna edukacija je realizovana u dinamičnoj i interaktivnoj atmosferi a mentorima je osigurala praktična metodološka uputstva i smjernice za provođenje praktičnog dijela dodatne edukacije iz zdravstvene njege u zajednici.