Aktivnosti Projekta jačanja sestrinstva u BiH u okviru komponente B uključuju širenje unaprijeđenog modela pružanja usluga sestrinstva u zajednici u novih 13 opština na području Republike Srpske. S tim u vezi, ProSes projekat će pružiti podršku relevantnim partnerima u procesima unapređenja pružanja usluga sestrinstva u zajednici i povećanja njihove dostupnosti. Ovo se posebno odnosi na ranjive i socijalno isključene grupe stanovništva, sa fokusom na osiguranje održivosti svih postignutih rezultata.

Ministarsvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske trenutno provodi selekciju novih 13 opština koje će u trećoj fazi ProSes projekta biti podržane u unapređenju pružanja usluga sestrinstva u zajednici.

U sklopu ove aktivnosti, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je uz podršku ProSes projekta 04. i 05. marta 2023. godine u Doboju održalo radionicu za predstavnike 26 domova zdravlja, od kojih će u daljnjem procesu selekcije njih 13 biti odabrano za sudjelovanje u trećoj fazi projekta. Pored njih, radionici su prisustvovali i predstavnici osam domova zdravlja koji su već uključeni u projektne aktivnosti.

Cilj radionice bilo je predstavljanje planiranih projektnih aktivnosti te procjena interesa i spremnosti prisutnih predstavnika domova zdravlja za aktivno učestvovanje u tim aktivnostima.

Predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske su prvog dana radionice posebno istakli značaj uspostavljanja sestrinstva u zajednici u domovima zdravlja u Republici Srpskoj te ulogu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Osim toga, predstavili su rezultate analize anketnog upitnika za učešće u aktivnostima unapređenja usluga sestrinstva u zajednici. Drugog dana radionice predstavnici osam domova zdravlja prethodno uključenih u projekat podijelili su svoja iskustva i postignute rezultate u oblasti sestrinstva u zajednici.

Na radionici je predstavljena i „Zajednica prakse u oblasti sestrinstva u zajednici“ koja okuplja opštine, zdravstvene i socijalne profesionalce koji dijele težnje da pruže osnovne zdravstvene i socijalne usluge građanima BiH sa ciljem osiguranja održivosti i daljnjeg unapređenja usluga sestrinstva u zajednici na opštinskom nivou. Osim toga, predstavljene su i konkretne planirane projektne aktivnosti u ovoj oblasti a koje se odnose na sve domove zdravlja uključene u projekat.