Ljudi stvaraju zdravlje i uživaju u njemu unutar sredine u kojoj svakodnevno žive, tamo gdje uče, rade, igraju se i vole. Medicinske sestre u zajednici su najbliže građanima i u najboljoj su poziciji da promovišu zdravlje, preveniraju bolest i reduciraju zdravstvene riziko-faktore.

Tri grupe medicinskih sestara u zajednici iz opština Čelinac, Mrkonjić Grad i Kneževo učestovale su na radionici o izradi zdravstveno - promotivnih programa specifičnih za njihove lokalne zajednice.

Na radionici su unaprijedile svoje znanje i dobile osnovne smjernice o pripremi, implementaciji i evaluaciji zdravstveno-promotivnih programa. Kvalifikovana medicinska sestra-mentor će im u narednih nekoliko mjeseci pružati stručnu podršku u finalizaciji odabranih programa, čiji je konačan cilj njihova kontinuirana implementacija u svakodnevnoj praksi medicinske sestre u zajednici.