U Sarajevu je od 14. do 17. maja 2023. uspješno održana još jedna u nizu edukacija „Komunikacija u zdravstvu“ za glavne medicinske sestre i tehničare domova zdravlja u Federacji BiH, u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH.  U saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Projekat jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, između ostalog, ima za cilj jačanje menadžerskih vještina medicinskih sestara/tehničara na svim nivoima zdravstvene zaštite. Kako bi se podržalo unapređenje zdravstvenog sistema i kvalitet usluga krajnjim korisnicima, od ključne je važnosti imati kompetentne i pouzdane menadžere i lidere među sestrinskom radnom snagom. Tokom četiri dana trajanja edukacije,  značajne poruke poslate su uz predavanja pr. dr. Goran Čerkeza pomoćnika federalnog ministra zdravstva, Irine Rizvanović psihologinje/psihoterapeutkinje, prof. dr.Nermine Mujagić i Zlatana Peršića.

Komunikacija predstavlja jednu od osnovnih vještina u zdravstvu, koja je danas prerasla ne samo u potrebu nego i u obavezu svakog zdravstvenog radnika. Obzirom na to da sa pacijentima najviše vremena provode medicinske sestre-tehničari, veoma je važno da baš ti radnici jačaju svoje vještine u oblasti komunikacije. U okviru komponente C Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes), koja se bavi razvojem menadžerskih i liderskih sposobnosti medicinskih sestara-tehničara, kontinuirano se provode edukacija s ciljem jačanja menadžerskih vještina medicinskih sestara-tehničara na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Edukacije će biti organizovane i u narednom periodu.