Međunarodni dan medicinskih sestara-tehničara su 12. maja obilježila su mnogobrojna sestrinska udruženja, zdravstvene i obrazovne ustanove iz BiH, pod sloganom „Vodeća uloga medicinskih sestara-tehničara– zdravlje za sve“. 

Temu obilježavanja ovog dana svake godine odabire Međunarodno vijeće medicinskih sestara-tehničara (ICN), te je već tri godine uzastopno ona „Vodeća uloga medicinskih sestara-tehničara“. Fokus u 2017. je bio na ulozi medicinskih sestara u ostvarivanju UN Ciljeva održivog razvoja, a u 2018. na zdravlju kao ljudskom pravu. Ove godine, pažnja je bila posvećena ulozi medicinskih sestara u ostvarenju „zdravlja za sve“, u svjetlu najvećih globalnih zdravstvenih izazova današnjice.

ICN vjeruje da medicinske sestre, kao dio multidisciplinarnog tima, mogu da stvore zdravstvene sisteme koji uzimaju u obzir socijalne, ekonomske, kulturološke i političke odrednice zdravlja. Moguće je odgovoriti na zdravstvene nejednakosti i poboljšati zdravlje svih ljudi u svim dijelovima svijeta, tako što će se fokus staviti na promociju zdravlja i prevenciju oboljenja.

Medicinske sestre-tehničari širom svijeta zagovaraju „zdravlje za sve“ tako što u veoma teškim uslovima i sa ograničenim resursima pružaju zdravstvenu njegu onima kojima je najpotrebnija. Istovremeno, zahvaljujući tome što su najbliži pacijentima, oni pomažu da se glas pacijenata čuje i tamo gdje se kreiraju politike.

Medicinske sestre-tehničari su idealno pozicionirani da vode i informišu proces donošenja odluka i politika u oblasti zdravstva zahvaljuću ulozi zastupnika pacijenta, naučnom pristupu, velikom broju pripadnika struke, kao i širokom dijapazonu usluga koje pružaju tokom svim životnih stadija pacijenta i kontinuuma zdravstvene njege.

ICN vjeruje da je došlo vrijeme da medicinske sestre pokažu svoje liderstvo. Kao najveća grupa zdravstvenih radnika u cijelom svijetu, koja radi u svim oblastima u kojima se pružaju zdravstvene usluge, sestrinstvo ima veliki potencijal i vrijednost koje treba iskoristiti da se konačno ostvari vizija „zdravlja za sve“.

Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, u emisiji „Sarajevsko jutro“ TVSA govorilo se o trenutnom stanju u profesiji medicinskih sestara-tehničara, te onome što se u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH radi da se unaprijedi obrazovanje, rad i
položaj medicinskih sestara.


Dodatne informacije:

- IND prezentacija - PDF dokument
- Health for All Nursing, Global Health and Universal Health Coverage - International Nurses Day 2019 -ICN - PDF dokument
- Posteri ICN - PDF dokument
- Vijesti o obilježavanju Međunarodnog dana sestrinstva u Brčkom objavljena na stranici - InfoBrcko.com