Menadžment dijabetičnog stopala: praktični vodič Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (MKCK)

Dijabetes i njegove komplikacije su rastući problem u svijetu. „Menadžment dijabetičnog stopala: plan implementacije MKCK je pripremljen da pomogne kliničkim timovima da organizuju njegu za pacijente sa dijabetesom u domovima zdravlja, bolnicama i/ili centrima za rehabilitaciju. Ovaj vodič pruža kliničke i tehničke informacije sa namjerom da unaprijedi međuprofesionalnu saradnju i kontinuitet njege. Tabele i ilustracije koje su sadržane u njemu će pomoći medicinskom i paramedicinskom osoblju da ispita i kategorizuje pacijente sa dijabetesom koji imaju komplikaciju na stopalu, te izrade efikasan plan liječenja.

Obuhvaćene su teme kao što su edukacija pacijenata, pregled stopala uz stratifikaciju rizika, obuća, ulošci i smanjivanje pritiska na stopalo da bi se spriječila pojava ili omogućilo liječenje dijabetičnih ulceracija.

Menadžment dijabetičnog stopala: praktični vodič Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (MKCK), možete preuzeti u PDF formatu.