Drugi sastanak Upravnog odbora u drugoj fazi Projekta jačanja sestrinstva u BiH održan je u Banjaluci 21. marta 2019.

Upravnom odboru su predočeni dosada ostvareni rezultati, kao i oblasti za koje su potrebne smjernice i podrška Upravnog odbora, kao i preduzimanje dodatnih mjera.

Usvojeni su godišnji izvještaj za prethodnu godinu i predloženi plan aktivnosti za drugu projektnu godinu, koji uključuje i sljedeće aktivnosti:
- nastavak izrade standardnih operativnih procedura za sve nivoe zdravstvene zaštite, kojima se uvodi najbolja praksa u svakodnevni rad medicinskih sestara-tehničara,
-  unapređenje usluga patronažnih medicinskih sestara za najranjivije dijelove populacije u četiri opštine (Doboj, Orašje, Teslić, Zenica), 
-  izradu obavezne sestrinske dokumentacije kao vitalne komponente sigurne i efikasne sestrinske prakse,
-  revidiranje nastavnih planova i programa (NPP) u sklopu iniciranog procesa transformacije srednjoškolskog obrazovanja medicinskih sestara-tehničara,
-  nastavak revidiranja NPP na I ciklusu studija i revidiranje NPP na II ciklusu studija sestrinstva, da bi se studentima omogućilo
sticanje ključnih kompetencijama za pružanje kvalitetne zdravstvene njege budućim pacijentima. 

Jedna od tema diskusije bilo je i intenzivno iseljavanje iz BiH stanovništva uopšte, a posebno zdravstvenih radnika.  Obzirom da se usljed migracije prije svega mladih ljudi prosječna starost bh. stanovništa rapidno povećava, potreba za zdravstvenom njegom i medicinskim sestrama će biti sve veća.  Time značaj projekta i kreiranja boljih radnih uslova za ostanak postaju još veći.