Globalna kampanja Nursing Now (Sestrinstvo danas), čija je namjera da se poboljša status i položaj medicinskih sestara/tehničara i babica u cijelom svijetu, počela je 28. februara 2018. godine. Kampanja kojom rukovode Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodno vijeće medicinskih sestara/tehničara (ICN) želi da osnaži medicinske sestre/tehničare da bi mogli odgovoriti na zdravstvene izazove koje nosi 21. vijek.

Nursing Now će trajati sve do kraja 2020. godine kada će se navršiti tačno 200 godina od rođenja Florence Nightingale. Potrebno je unaprijediti percepciju profesije u javnosti, te povećati uticaj i doprinos medicinskih sestara/tehničara tome da svi svugdje imaju pristup zdravstvenoj njezi i zaštiti.

Ovo su neke od ključnih poruka kampanje:

OSNAŽITI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE: Obzirom da su od svih zdravstvenih radnika upravo medicinske sestre/tehničari najbliži stanovništvu, treba ih osnažiti da dostignu svoj puni potencijal. Vrijeme je da preuzmu veću ulogu u očuvanju zdravlja.

PODRŽATI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE: Promjene koje se dešavaju u zdravstvu stvaraju nove mogućnosti za doprinos medicinskih sestara/tehničara. Treba ih podržati u promociji zdravlja, sprečavanju oboljenja i pružanju usluga liječenja.

UKLJUČITI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE: Medicinske sestre/tehničari imaće ključnu ulogu u rješavanju zdravstvenih izazova današnjice, pod uslovom da su adekvatno raspoređeni, vrijedovani i uključeni. Treba se boriti da se uključe u proces donošenja odluka i kreiranje zdravstvenih politika.

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI IMAJU NEPROCJENJIV ZNAČAJ: Bez medicinskih sestara/tehničara ne možemo postići univerzalnu zdravstvenu zaštitu. Treba uvažiti njihov doprinos tome da svi svugdje ostvaruju pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

ULAGATI U MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE: Poboljšanjem uslova rada, obrazovanja i rukovodilačkih vještina medicinskih sestara/tehničara unaprijedit će se zdravlje stanovništva, osnažiti žene i ojačati lokalna ekonomija. Treba se boriti da se više ulaže u ovu profesiju.