Branka Janjić kao medicinska sestra u zajednici, sa svojim pacijentima ima blizak i prisan odnos. Zahvaljujući njemu, uspjeva da ublaži njihove strahove vezane za postojeću pandemiju. Smatra da su odgovarajuća lična zaštitna oprema i pravovremena informisanost zdravstvenih radnika, te informisanost, odgovornost i ozbiljnost svakog pojedinca od suštinskog značaja za uspješnu borbu sa ovom ili drugom sličnom kriznom situacijom.

Neizmjerna ljubav prema ovom poslu i želja da pruži pomoć onima kojima je najpotrebnija uticali su na Brankin odabir profesije. Kao medicinska sestra u zajednici, pomaže uglavnom starijim i teško oboljelim osobama. Pored zdravstvenih usluga, Branka tokom kućnih posjeta pruža i psihološku podršku, pa nije neuobičajeno da se vremenom pacijenti vežu za nju.

Prisan odnos i dobra komunikacija su pomogli da ublaži, ako ne i odagna, strahove koji su se javili sa početkom pandemije COVID-19 kod njenih pacijenata ionako narušenog i krhkog zdravlja. Branka je odmah shvatila da je njen osnovni zadatak u tom trenutku bio da se samoedukuje, odnosno da prikupi što više relevantnih i pouzdanih informacija o virusu i komplikacijama koje on izaziva. „To je bilo bitno iz dva razloga. Prvo, kako bih sačuvala sopstveno zdravlje, a samim tim i zdravlje svojih pacijenata. Drugo, kako bih kao medicinska sestra mogla ta saznanja prenijeti svojim pacijentima“, pojašnjava Branka.

Branka priznaje da je „izuzetno teško i psihički zahtjevno obavljati kućne posjete u okruženju za koje nemate pouzdane i tačne informacije da li je pacijent ili neko od ukućana pozitivan na virus“. Stoga, odlazak u kućne posjete u toku pandemije zahtijeva maksimalnu pripremu, dobru procjenu i potpunu epidemiološku anamnezu, kao i nošenje lične zaštitne opreme. „Kada govorimo o ovoj kriznoj situaciji, pravovremena i kvalitetna podrška u vidu odgovarajuće lične zaštitne opreme je prioritet broj jedan, a ujedno i preduslov za kvalitetno planiranje i pružanje zdravstvenih usluga tokom kućnih posjeta“, smatra Branka.

Branka vjeruje da je pravovremena informisanost prvenstveno medicinskih radnika, ali i šire društvene zajednice, od suštinskog značaja za uspješnu borbu sa ovom ili bilo kojom kriznom situacijom. Također smatra da je „ništa manje značajna odgovornost i ozbiljnost svakog pojedinca koja se ogleda u uvažavanju mišljenja, savjeta i uputstava struke i primjeni propisanih mjera lične zaštite“.

Ova pandemija je pokazala da su medicinske sestre-tehničari stub i veoma važna  karika zdravstvenog sistema. Odgovoran, požrtvovan, predan i profesionalan odnos prema novonastaloj situaciji jedini je garant očuvanja i sprečavanja kolapsa zdravstvenog sistema i uspješne borbe sa pandemijom“, poručuje Branka.