Hamid Mahmutović je medicinski tehničar koji radi u patronažnoj službi Doma zdravlja Vitez. Smatra da su u njegovom svakodnevnom radu sa pacijentima, a pogotovo u ovoj kriznoj situaciji, najbitniji uzajamna podrška i poštovanje. Od relevantnih vlasti očekuje veća ulaganja u zdravstveni sektor, a posebno u  zdravstveni kadar.

U vanrednoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, Hamid radi pod dodatnim stresom i pritiskom. Briga o bezbjednosti pacijenata, porodice i ličnoj bezbjednosti, te česta potreba za neplaniranim kućnim posjetama, zahtijevaju dodatne napore i odgovornosti. I njegova porodica je izložena stresu jer ne znaju da li će se nakon smjene vratiti kući ili će morati ostati na radnom mjestu. Pored toga, tu je i problem obezbjeđivanja dovoljne količine lične zaštitne opreme. Hamid smatra da su zbog svega ovoga najbitnije fizička i psihička spremnost zdravstvenih radnika.

Moj radni dan je pun izazova – od samog dolaska na posao, preko oblačenja adekvatne lične zaštitne opreme, prolaska kroz kontrolne punktove, pripreme za kućne posjete, do samog dolaska u domove pacijenata i pružanja patronažnih usluga. A na kraju radnog dana, ostaje još da podnesem izvještaj i pripremim potreban materijal kako bih ostavio sve uredno narednoj smjeni.“ – opis je Hamidovom radnog dana.

Njegovi pacijenti su na samom početku pandemije COVID 19 bili prestrašeni, a lična zaštitna oprema koju nosi ih je dodatno zbunjivala. Ipak, kroz razgovor sa njima uspijeva da ih smiri i opusti. Smatra da je važno da su pacijenti svjesni ozbiljnosti situacije i da se pridržavaju propisanih preventivnih mjera: „Kako mi pomažemo njima, tako i oni pomažu nama poštivanjem preventivnih mjera. Uzajamna podrška i poštovanje su najbitniji“.

Građane moli da se nastave pridržavati propisanih preventivnih mjera, kako bi se zajedničkim snagama izborili protiv virusa: „Pomozimo jedni drugima koliko možemo jer će nam takva saradnja u ovoj situaciji dati najbolje rezultate. “ A od zdravstvenih vlasti očekuje veća ulaganja u zdravstveni sektor i kadar.