Julija Barišić je patronažna sestra u domu zdravlja Tomislavgrad. I nakon punih 27 godina radnog staža i dalje voli svoj posao i obavlja ga sa istom motivacijom kao i na početku svoje karijere.

Julija svjedoči da je početak pandemije COVID-19 bio težak i obilježen brojnim nepoznanicama, pritiscima i izvanrednom situacijom. „O pritisku na patronažnu službu dovoljno govori podatak da smo u ožujku 2020. godine imali dvjesto kućnih posjeta za dvadeset radnih dana“. Julija ističe da je, osim na patronažnu službu u kojoj radi, evidentan bio i pritisak na cijeli zdravstveni sustav, a sve je to zahtijevalo izmjene u dotadašnjim standardnim radnim procedurama.

S druge strane, Julijini pacijenti većinom su osobe starije od 65 godina, te su morali ostajati u kućnoj izolaciji, što je dodatno povećavalo njihov strah i uzrokovalo pojavu depresije. „Svakako da nije bilo lako raditi u tim okolnostima“, dodaje Julija.

Međutim, i pored brojnih poteškoća, Julija smatra da su se sve relevantne institucije, a posebno predstavnici zdravstvenog sektora, vrlo dobro snašli u ovoj kriznoj situaciji, obzirom na raspoložive resurse i mogućnosti.

Julija ponosno ističe da je snalaženje u novonastaloj kriznoj situaciji, između ostalog, bilo uspješno i zahvaljujući sinergijskom djelovanju tima u kojem radi. „Poštujući zakonske odredbe i preporuke relevantnih institucija glede protuepidemijskih mjera, shvatili smo ozbiljnost situacije, te smo cjelokupnu organizaciju rada prilagodili u skladu sa tim preporukama“.

Solidarnost, odgovornost i profesionalizam su odlike koje krase ovaj tim zdravstvenih radnika, u kojem svatko radi svoj dio posla.
„Kako se krizna situacija razvijala, tako smo i mi napredovali u smislu našeg znanja, organizacije i pružanja adekvatnih usluga pacijentima oboljelim od COVID-19, istovremeno ne zanemarujući pružanje usluga i svim našim ostalim pacijentima“.

Osim pružanja kurativnih usluga svojim pacijentima, patronažna služba doma zdravlja Tomislavgrad ni tokom pandemije COVID-19 nije zanemarila preventivne aktivnosti, te su tako u međuvremenu organizirali i tematsku  edukaciju za srednjoškolce, s obzirom na vulnerabilnost ove populacione grupe.

Kao jedna od 278 patronažnih sestara-tehničara iz 16 domova zdravlja koje sudjeluju u Projektu jačanja sestrinstva u BiH - ProSes, Julija je zahvalna na svim edukacijama i treninzima koje je zajedno sa svojim kolegama pohađala. „Podrška koju smo dobili u okviru ProSes projekta, a na koju računamo i ubuduće, nam je svakako koristila i dodatno nas osnažila“, ističe Julija te napominje da im je trenutno najpotrebnija osobna zaštitna oprema.

Na kraju, Julija apeluje da ostanemo odgovorni i da poštujemo preporuke releventnih institucija vezane za ponašanje svih nas, u nastavku ove ili u eventualnoj sličnoj kriznoj situaciji u budućnosti.