Lala Tomić je patronažna  sestra u Domu zdravlja Mostar. Trenutna situacija vezana za COVID-19 pandemiju je promijenila svima, pa i Lali, način života  i rada. Doza straha ali i pribranosti postoji i kod pacijenata i kod članova njene porodice. Uz savjesnost i samopožrtvovanost, Lala smatra da je dobro psihofizičko zdravlje  zdravstvenih radnika najbitnije jer su oni na prvoj liniji u  borbi protiv virusa.

Postojeća situacija je povećala obim posla zdravstvenih radnika. Patronažne  sestre iz Doma zdravlja Mostar, pored uobičajenih patronažnih usluga, tokom postojeće pandemije pomoć pacijentima pružaju i na druge načine, kao što su nabavka i dostava lijekova, namirnica i sredstava za higijenu. 

Lala smatra da su zdravstvene vlasti reagovale u skladu sa svojim mogućnostima i omogućile zdravstvenim radnicima  potrebnu zaštitnu opremu. Ipak, poručuje da im je potrebno još rukavica, dezinfekcijskih sredstava i maski sa filterom, što je zapravo neophodan zaštitni  potrošni materijal u njihovom svakodnevnom radu sa pacijentima.

Ističe posebnost poziva medicinske sestre, koji karakterišu razumijevanje, empatija i bliska komunikacija sa pacijentom, koja je posebno važna sada. „Bitno je educirati pacijenta da se pridržava uputa jer se svi mi zajedno borimo protiv virusa. Za sve nas to je veliki izazov“.

Građanima poručuje da se i dalje pridržavaju predloženih preventivnih mjera kao što su pranje ruku, nošenje maski i rukavica, održavanje fizičke distance i izbjegavanje okupljanja. „Važno je također jačati imunitet, paziti na prehranu i unositi što više vitamina i minerala, te sačuvati opće  psihofizičko zdravlje“. Posebno naglašava da građani  ne obraćaju pažnju na dezinformacije.

Ističe da „nitko od pacijenata, kao što je i za očekivati, nije isti i nitko isto ne reagira. Samo se u jednom slažu, a to je da svi osjećaju  strah. Svi su svjesni da im ovaj virus vrlo brzo i lako može dodatno ugroziti već narušeno zdravlje“. Svaki rastanak sa pacijentom završava sa njihovim pitanjem „Kada će ovo završiti?“  a onda i  odgovorom „A, nadati se brzo!“. Lala ističe da tople riječi i osmijeh svima mnogo znače.