Mirza Hodžić radi kao medicinski tehničar u zajednici u Brčkom. Nije mu prvi put da se nalazi u nekoj vanrednoj situaciji, obzirom već mnogo godina radi u zdravstvu. I u ovim otežanim okolnostima nastoji da obavlja svoj posao na najbolji mogući način tako da pacijenti budu zadovoljni uslugama. Onima kod kojih primjeti strah, pokušava razgovorom da dâ vjeru u bolje sutra.

Porodična medicina u brčanskom domu zdravlja se u velikoj mjeri posvetila ranom otkrivanju osoba  koje su zaražene virusom COVID-19 i sprečavanju daljnjeg širenja. Reorganizovan je rad službi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je dovelo do povećanja obima posla medicinskih sestara i tehničara u patronažnoj službi. „Uz redovne planirane posjete pacijentima , često sam u situaciji da obavljam i posjete koje nisu planirane. Radi se o posjetama osobama koje su u izolaciji a nisu u mogućnosti da se jave nadležnoj službi. Takve posjete zahtijevaju maksimalan oprez i rad u potpunoj zaštitnoj opremi, što predstavlja psihičko i fizičko opterećenje u obavljanju zadataka“, pojašnjava Mirza.

Od medicinskih tehničara se zahtijeva da tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti provode niz mjera koje nije bile potrebne ranije. Sve u cilju zaštite kako pacijenata, tako i zdravstvenih radnika. „U podsvijesti je uvijek prisutan strah za bezbjednost moje porodice, ličnu bezbijednost i naravno bezbijednost pacijenata sa kojima radim, a koji spadaju u najugroženije grupe“, kaže nam Mirza.

Reakcije pacijenata na postojeću situaciju su različite. Kod nekih od njih su prisutni panika i strah za vlastiti život. Dodatni problem im predstavljaju zabrana kretanja i nemogućnost odlaska ljekaru, kupovina lijekova i podizanje mirovine. Jedan dio pacijenata ima strah i od ulaska medicinskog osoblja u njihov dom. Tada Mirza pokušava da „kroz konstruktivne razgovore bar donekle olakša život tih ljudi i vjeru u bolje sutra“.

Njegova porodica se dobro nosi sa cjelokupnom situacijom i pridržava svih preporučenih mjera.  „Obzirom da sam već dugo godina u zdravstvu, nije prvi puta da se nalazimo u nekim  vanrednim okolnostima“, dodaje Mirza.

Smatra da građani treba da obiljno shvate situaciju i da se pridržavaju mjera koje propisuje krizni štab, jer statistika pokazuje da su zahvaljujući njima dosada postignuti odlične rezultate. „Ostanite kod svojih kuća i poštujete mjere lične zaštite i fizičke distance, kako bismo zaštitili one najugroženije“, poručuje Mirza.

Postojeća pandemija je pokazala da su medicinske sestre i tehničari stub zdravstvenog sistema, te da je potrebno ulagati u daljnji razvoj ove profesije.