Rezultati prve faze projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini - ProSes“ predstavljeni su na konferenciji koja se održala u Banjoj Luci 22-23. novembra 2017. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Konferencija je bila posvećena izazovima i potrebama u oblasti sestrinstva u BiH, trendovima u profesiji, rezultatima koji su dosada ostvareni u okviru projekta u njegovoj prvoj fazi (2012-2017), kao i planovima za drugu fazu projekta.

Konferenciji je prisustvovalo oko 170 učesnika – predstavnika bh. zdravstvenih i obrazovnih institucija i ustanova, organizacija medicinskih sestara i tehničara, udruženja pacijenata, međunarodnih razvojnih agencija aktivnih u BiH, te gostiju iz regije.

Između ostalog, u proteklom periodu projekat je pomogao uvođenje polivalentne patronaže – sestrinstva u zajednici u 10 opština: Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Brčko, Tuzla, Odžak, Mostar, Mostar Stari Grad, Tomislavgrad i Livno. Edukovano je i opremljeno ukupno 195 medicinskih sestara i tehničara koji su u protekle dvije godine pružili usluge zdravstvene njege u zajednici za više od 67.000 osoba. Razvijene su i zvanično usvojene standardne operativne procedure za medicinske sestre i tehničare. One se već primjenjuju u 31 domu zdravlja i omogućavaju efikasniji i kvalitetniji rad medicinskih sestara i tehničara sa pacijentima. Projekat je pomogao i reviziju kurikuluma na četiri javna fakulteta zdravstvene njege u skladu sa međunarodnim standardima te opremio osam fakulteta savremenom opremom za kliničku praksu.

Od decembra 2017. godine počinje druga faza projekta koja je planirana da traje četiri godine. Nastaviće se rad na unapređenju i jačanju profesije i djelatnosti medicinskih sestara i tehničara, sa krajnjem ciljem poboljšanja zdravlja bh. stanovništva.

Dodatne informacije:

Video materijali napravljeni u sklopu implementacije projekta "Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini" - Link
Vijest o konferenciji objavljena na stranici - Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Vijest o konferenciji objavljena na stranici - Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Vijest o konferenciji objavljena na stranici - RTRS
Vijest o konferenciji objavljena na stranici - Jutarnji program RTRS (dio od 01:12:36 do 01:26:13)