Međunarodni kongres medicinskih sestara-tehničara, održan u Singapuru od 27. juna –1. jula 2019, okupio je više od 5300 medicinskih sestara-tehničara iz više od 150 zemalja svijeta. Na ovom globalnom događaju koji je organizovan sa temom „Od zdravstvene zaštite ka zdravlju“, učesnici su diskutovali o potencijalu sestrinske profesije, koja čini preko polovine radne snage u zdravstvu, da doprinese ostvarenju univerzalnog pristupa zdravlju i UN-ovih Ciljeva održivog razvoja.

O važnosti događaja govori i činjenica da su skupu prisustvovali i predsjednica Singapura, kao i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), koji su u svojim obraćanjima istakli nezamjenjivu ulogu koju medicinske sestre imaju u zdravstvenim sistemima.  Odlukom Svjetske zdravstvene skupštine, 2020. godina u kojoj se obilježava 200 godina od rođenja Florence Nightingale, proglašena je godinom medicinskih sestara-tehničara i babica. U strukturama SZO od nedavno je inaugurirana i pozicija Direktora za pitanja sestrinstva, a planira se priprema globalnog izvještaja o sestrinstvu koji će biti vodilja za izradu budućih međunarodnih politika o sestrinstvu.

Da bi se postiglo „zdravlje za sve“, potrebno je da se značaj medicinskih sestara-tehničara adekvatno prepozna i uvaži a položaj unaprijedi, te da im se omogući da kao lideri učestvuju u procesima donošenja odluka. Neophodna su ulaganja u ovu profesiju, povećanje broja medicinskih sestara i uvođenje inovativne prakse.

Oblasti na koje će se u budućnosti stavljati sve veći akcenat su: i) regulisanje sestrinske profesije, ii) daljnje jačanje primarne zdravstvene zaštite i uloge medicinskih sestara unutar nje, iii) prikupljanje podataka u svrhu planiranja sestrinske radne snage, i iv) razvoj liderstva u sestrinstvu.

Kongres je organizovalo Međunarodno vijeće medicinskih sestara-tehničara (ICN), najvažnija i najveća globalna platforma koja okuplja preko 130 sestrinskih udruženja i 20 miliona medicinskih sestara iz cijelog svijeta. Ova organizacija, koji ove godine proslavlja 120-godišnjicu svog postojanja, igra sve veću ulogu u kreiranju zdravstvenih/sestrinskih politika na globalnom nivou. Predsjednica ICN-a je naglasila značaj rodne ravnopravnosti i poboljšanja položaja žena u društvu unapređenjem uslova rada i položaja članova sestrinske profesije koju većim dijelom čine upravo žene.

Ovom prilikom je promovirana i kampanja koju podržava ICN – Nursing now, a koja predstavlja globalni pokret kojim se nastoji osnažiti i unaprijediti položaj i status sestrinstva kako bi medicinske sestre-tehničari mogli preuzeti vodeću ulogu u rješavanju zdravstvenih izazova 21. vijeka.  U okviru nje, nedavno je pokrenuta i inicijativa Nightingale Challenge (Izazov Najtingel), koja poziva sve poslodavce u zdravstvu da u narednoj 2020. godini posvećenoj ovoj profesiji,  obezbijede za grupe mlađih medicinskih sestara-tehničara i babica obuke o liderstvu i razvoju. Na taj način se želi osposobiti naredna generacija medicinskih sestara i babica koja će preuzeti ulogu lidera, praktičara i zagovarača u oblasti zdravstva.

Predstavnici ProSes-a su imali priliku susresti se sa nekoliko najvažnijih članova odbora direktora ICN-a, predstaviti projekat i okviru njega izrađeni Priručnik o standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre-tehničare na nivou PZZ, te razgovarati o mogućnostima organiziranja edukacije iz oblasti liderstva u sestrinstvu.


Dodatne informacije:

Izvještaj - Kongres ICN 2019 Singapur - PDF dokument