U okviru Svečane akademije održane 19. decembra 2018. u Sarajevu, u sklopu međunarodne konferencije „Dani zdravstvenih nauka“, Fondaciji fami je uručena zahvalnica za uspješnu saradnju i doprinos radu i razvoju Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Fondacija fami je, u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH, podržala usklađivanje kurikuluma zdravstvene njege na prvom ciklusu studija sa EU standardima i donirala opremu za kabinet kliničkih vještina. U drugoj fazi projekta, podržaće se modernizacija drugog ciklusa studija i obezbijediti dodatna oprema za kabinet kliničkih vještina.

Ova naučna konferencija, kojom je obilježeno 45 godina postojanja Fakulteta zdravstvenih studija, okupila je mnoge uvažene osobe iz akademske zajednice i javnog života. Tom prilikom promovisani su monografija pod nazivom „45 godina razvoja Fakulteta zdravstvenih studija“ i tri univerzitetska udžbenika: „Metodologija naučnog istraživanja u zdravstvu“, “„Inkluzivna praksa I dio: Rehabilitacija u inkluziji“ i „Zdravstvena zaštita u katastrofama“. Drugog dana konferencije, održana su plenarna predavanja domaćih i stranih stručnjaka, sesije i diskusije o aktuelnim temama iz oblasti zdravstvenih nauka.

Dodatne informacije:

Vijest o konferenciji objavljena na stranici - Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo
Video prilog o konferenciji objavljena na stranici - Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo