U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva pod sloganom ”Sestrinski glas za zdrav život – zdravlje je ljudsko pravo, dana 11.05.2018. godine održana je regionalna konferencija u Doboju u hotelu Park.

Organizatori konferencije su bili: Savez medicinskih sestra/tehničara Republike Srpske, podružnica regionalnog udruženja medicinskih sestara i tehničara JZU Dom zdravlja Doboj i JZU Dom zdravlja Doboj koji je pružio finansijsku i logističku podršku.

Kroz rad konferencije prikazana je uloga koju medicinske sestre/tehničari imaju u osiguravanju ljudskog prava na zdravlje.

Konferenciji su prisustvovali medicinske sestre/tehničari iz okruženja kao i predstavnici: Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, grada Doboja, JZU Dom zdravlja Doboj, Fondacije fami, Asocijacije XY, Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini i drugi.