U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva (12. maja 2018) pod sloganom ”Sestrinski glas za zdrav život – zdravlje je ljudsko pravo“, Međunarodno vijeće medicinskih sestara/tehničara (ICN) poziva medicinske sestre i tehničare iz cijelog svijeta da podijele svoja iskustva.

Medicinske sestre/tehničari su ključni za transformaciju zdravstvene zaštite i zdravstvenog sistema tako da niko ne bude zapostavljen i bez pristupa zdravstvenim uslugama. U odnosu na druge zdravstvene radnike, medicinske sestre/tehničari provode najviše vremena sa svojim pacijentima i njihovim porodicama, pa su detaljno upoznati sa njihovom situacijom i okolnostima koje mogu uticati na njihovo zdravlje i boljitak. Oni su ključna karika da svi, bez obzira na to gdje su i kakvo je okruženje, mogu da ostvare pravo na zdravlje.

Ali šta zaista znači pravo na zdravlje i kako se u stvarnosti primjenjuje? U borbi tvoraca politika sa tim problemom, medicinske sestre/tehničari su neophodni da se odgovori na njega i da se obezbijede zdravstvene usluge takvog standarda koji će omogućiti ostvarivanje spomenutog prava na zdravlje.

Svaka medicinska sestra/tehničar ima svoju priču, a svaka priča ima potencijal da poboljša zdravstveni sistem i omogući pojedincima i zajednicama da dostignu najviši mogući nivo zdravlja. One imaju snagu da dovedu do promjene.

ICN poziva medicinske sestre/tehničare iz cijelog svijeta da podijele svoja iskustva. Prikazi slučaja trebaju se baviti nekim od Ciljeva održivog razvoja i potaknuti medicinske sestre/tehničare da uporede svoja iskustva sa drugima. Sadržaj mora biti koncizan i kratak da bi ga onaj koji čita mogao lako razumjeti.

Prikazi slučaja se mogu poslati na sljedećem linku: https://2018.icnvoicetolead.com/become-a-voice-to-lead/share-your-story/

Poruka podrške: PDF dokument