PODRŠKA MEDICINSKIM SESTRAMA NA II i III CIKLUSU STUDIJA ZDRAVSTVENE
NJEGE/NAUKA NA JAVNIM FAKULTETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Posljednji prijavni rok za stipendiranje master i doktorskih studija zdravstvene njege je
zatvoren 30. novembra 2021. godine. Do kraja druge faze projekta neće biti novih konkursa.