Delegacija projekta „Medical Education Reforms – MER“ (Projekat reforme obrazovanja zdravstvenih radnika) iz Kirgistana bila je u posjeti BiH u periodu od 27. maja do 1. juna 2018. Projekat MER se bavi unapređenjem kvaliteta obrazovanja i edukacije zdravstvenih radnika i njihovim prilagođavanjem potrebama zdravstvenog sistema u ruralnim oblastima Kirgistana. Pored članova MER projektnog tima, devetočlanu kirgistansku delegaciju činili su i predstavnici Ministarstva zdravlja Kirgistana, udruženja medicinskih škola, fakulteta zdravstvenih studija, udruženja medicinskih sestara/tehničara i zdravstvene ustanove.

Fondacija fami je delegaciju upoznala sa ostvarenjima završenog Projekta implementacije porodične medicine u BiH, kao i sa tekućim Projektom jačanja sestrinstva u BiH. O obrazovanju i strukovnim udruženjima medicinskih sestara/tehničara i unapređenju usluga patronaže u BiH sa delegacijom su razgovarali i predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Medicinskog fakulteta Banja Luka, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Instituta za javno zdravstvo Republike Srspke, ASKVA-e, Doma zdravlja Tuzla, Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Udruženja medicinskih sestara/tehničara FBiH, te drugi.

Projekat MER se od 2008. godine finansira sredstvima Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a podršku u provođenju daje Ženevska univerzitetska bolnica, inače konzorcijski partner Fondacije fami. Projekat MER čine sljedeće komponente: preporuke i razvoj politika u oblasti obrazovanja, jačanje kapaciteta i institucionalni razvoj, te tehnike u obrazovanju.

Više o ovom projektu možete saznati u zanimljivom video prilogu - Video