Delegacija projekta „Health for All - HAP“ iz Albanije bila je u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini i Fondaciji fami u periodu od 14 –17. maja 2018. Uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), projekat HAP od 2015. godine učestvuje u opsežnoj reformi zdravstvenog sistema Albanije koja je u toku. Fokus projekta je na poboljšanju usluga primarne zdravstvene zaštite i promocije zdravlja u dvije albanske regije.

U devetočlanoj albanskoj delegaciji našle su se potpredsjednica Društva medicinskih sestara/tehničara, predavač sa fakulteta zdravstvenih studija, direktorice i medicinske sestre iz dvije zdravstvene ustanove, koordinatorica programa ureda SDC-a u Tirani, te dva člana projektnog tima HAP-a.

Delegaciji je bilo od velike koristi upoznavanje sa iskustvima Bosne i Hercegovine u oblasti reforme zdravstvenog sistema i uvođenju porodične medicine. Fondacija fami je delegaciju upoznala sa ostvarenjima završenog Projekta implementacije porodične medicine u BiH, kao i sa tekućim Projektom jačanja sestrinstva u BiH. O procesu reforme zdravstvenog sistema kao i obrazovanja zdravstvenih radnika u BiH sa delegacijom su razgovarali i predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Tuzla, Udruženja medicinskih sestara/tehničara FBiH, Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH , te Doma zdravlja Kantona Sarajevo.