Svjetski dan zdravlja koji se obilježava 7. aprila je prilika da se rad i doprinos medicinskih sestara-tehničara proslave i da se svijet podsjeti o važnoj ulozi koju oni imaju u očuvanju zdravlja. Zajedno sa drugim zdravstvenim radnicima, medicinske sestre-tehničari su na prvim linijama odbrane od COVID-19 virusa  – pružaju visokokvalitetnu njegu i tretman, komuniciraju sa zajednicom da bi odgovorili na pitanja i uklonili strahove, a u nekim slučajevima prikupljaju podatke za kliničke studije. Drugim riječim, bez njih ne bi moglo biti adekvatnog odgovora na pandemiju.

Ove godine koja je proglašena Međunarodnom godinom medicinskih sestara-tehničara i babica, tokom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja biće istaknuto trenutno stanje sestrinstva širom svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija i njeni partneri će dati set preporuka za jačanje radne snage medicinskih sestara i babica.

To je od vitalnog značaja za ostvarivanje globalnih i nacionalnih ciljeva po pitanju uviverzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom, zdravlja majki i djece, zaraznih i nezaraznih bolesti, mentalnog zdravlja, spremnosti na odgovor u izvanrednim situacijama, sigurnosti pacijenta i pružćanja integrisane i na pacijenta usmjerene njege.

Međunarodno vijeće medicinskih sestara i tehničara upućuje poziv na Svjetski  dan zdravlja da se osnaže ove profesije kako bi svi svugdje na svijetu dobili potrebnu zdravstvenu njegu.

Podijelite fotografije i priče na društvenim mrežama o tom koliko je važan njihov posao. Označite svoje objave sa #podrskamedicinskimsestramaibabicama i #COVID19.