Na sjednici održanoj 10. februara 2022. Vlada Republike Srpske upoznala se i usvojila je informaciju o izradi tranzicionog plana za prilagođavanje kvlaifikacija zaposlenih zahtjevima radnih mjesta u oblasti zdravstva.

U skladu s Mapom puta za implementaciju EU direktiva o regulisanim profesijama 2005/36/EZ i 2013/55/EZ u BiH koju je usvojilo Vijeće ministara BiH, obuku medicinskih sestara za opštu njegu je neophodno prilagoditi spomenutim direktivama i realizovati kroz visoko obrazovanje. Istovremeno, potrebno je provesti značajniju promjenu postojećih srednjoškolskih nastavnih planova i programa za medicinske tehničare. U konačnici, to bi trebalo rezultirati sa dva odvojena zanimanja s različitim nivoom obrazovanja i različitim profesionalnim kompetencijama, što je u skladu i sa preporukama Evropskog saveza udruženja medicinskih sestara (EFN).

Uz podršku Projekta jačanja sestrinstva u BiH, izrađen je i u decembru 2020 usvojen  od Vlade RS Akcioni plan za transformaciju srednjoškolskog obrazovanja medicinskih tehničara u Republici Srpskoj za period 2020-2025. U oktobru 2021, imenovana je radna grupa za izradu tranzicionog plana. Nakon što se najprije utvrdi trenutno stanje po pitanju radne snage u zdravstvenom sistemu RS, tranzicionim planom će se definisati aktivnosti za prilagođavanje kvalifikacija zaposlenih zahtjevima radnih mjesta i planirati kapaciteti u obrazovnim ustanovama u odnosu na postojeće stanje, znanja, vještine, kompetencije i kretanje radne snage.

Pored spomenutnog tranzicionog plana, za transformaciju srednjoškolskog obrazovanja medicinskih tehničara biće potrebno modernizovati srednjoškolske nastavne planove i programe, uskladiti normativne akte, izraditi knjige kompetencija te obučiti nastavno osoblje.