Na sjednici održanoj 10. februara 2022. Vlada Republike Srpske upoznala se i usvojila je informaciju o izradi informacionog sistema za praćenje sestrinske radne snage. Informaciju je, na osnovu prethodne saglasnosti relevantnih resora Vlade Republike Srpske, predočilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Pripremi informacije je prethodila izrada niza dokumenata potrebnih za realizaciju ovog projektnog zadatka, koji su razvijeni  u sklopu Projekta jačanja sestrinstva u BiH (ProSes).

Sestrinska radna snaga čini najveći dio radne snage u zdravstvu u većini zemalja. Uz adekvatnu brojnu zastupljenost, teritorijalnu raspoređenost i potrebne kompetencije, može značajno doprinijeti dostupnosti zdravstvenih usluga i boljim zdravstvenim ishodima stanovništva. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS, u 2019. godini u Republici Srpskoj je javnom sektoru radio 6.701 zdravstveni radnik srednje i više stručne spreme. Među njima, navjeći dio čine medicinske sestre-tehničari. Međutim, ni ova baza podatka ni druge postojeće baze ostalih institucija zdravstvenog sistema ne sadrže bitne informacije o broju nezaposlenih medicinskih sestara-tehničara, kao ni onih zaposlenih u privatnom sektoru ili izvan profesije.

Spomenuti informacioni sistem će biti povezan sa postojećim bazama podataka u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, s ciljem pristupa i objedinjavanja sa drugim relevantnim podacima.
Takva jedinstvena baza podataka će imati više funkcija:
i)   praćenje profesionalne osposobljenosti medicinskih sestara-tehničara da bi se utvrdile oblasti za koje je potrebno proširenje
     kompetencija kroz stručno usavršavanje
ii)  podrška procesu licenciranja zdravstvenih radnika
iii) praćenje kretanja sestrinske radne snage unutar zdravstvenog sistema kako bi se brzo moglo utvrditi gdje se mogu naći         
     medicinske sestre sa potrebnim kvalifikacijama, što se pokazalo kao posebno značajno tokom kriznih situacija kao što je
     trenutna pandemija
iv) kontinuirana analiza strukture ponude i potražnje u smislu brojnosti i kompetencija zdravstvenog kadra, te planiranje
     sestrinske radne snage u svjetlu promjenjivih potreba zdravstvenog sistema, strukture stanovništva i zahtjeva korisnika
     zdravstvenih usluga.

Na istoj sjednici Vlada je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da koordiniše njegov razvoj, a Agenciju za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje zdravstvene zaštite da vodi informacioni sistem.

Ovo značajno projektno dostignuće je rezultat dugotrajnih napora i bliske saradnje i koordinacije između ProSes-a, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i drugih ključnih partnera u zdravstvu s ciljem pronalaska sistemskog rješenja za razvoj integrisane baze podataka sestrinske radne snage. ProSes će u narednim mjesecima podržati izradu softvera, nabavku hardvera te obuku osoblja, nakon čega slijedi prikupljanje i unos podataka i povezivanje sa izvornim registrima, čime će informacioni sistem postati u cjelosti funkcionalan.