Predstavnice ProSes-a učestvovale su u 11. Međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 7. juna 2018 u Bledu pod nazivom „Međuprofesionalno povezivanje na različitim nivoima zdravstvene zaštite: trendovi, potrebe i izazovi“.

Organizator je bio Fakultet za zdravstvo Angele Boškin iz Jesenice (Slovenija), a pokrovitelj Udruženje medicinskih sestara i babica Slovenije. Konferenciji su prisustvovali stručnjaci različitih profila iz oblasti zdravstvene zaštite iz niza zemalja, obzirom da je fokus bio upravo na važnosti povezivanja različitih zdravstvenih struka za pružanje kvalitetnog i sigurnog tretmana pacijentima.

Predstavljeni su rezultati najnovijih istraživanja iz oblasti kao što su starenje stanovništva, hronična oboljenja, zdravstveni menadžment, zdravstvena njega, obrazovni sistem, promocija zdravlja i fizioterapija – ukupno 46 stručnih radova. Konsultantkinje treće komponente ProSes-a, Duška Jović i Mediha Avdić, predstavile su rezultate procjene potreba za dodatnom edukacijom mentora kliničkih vještina na fakultetima sa zdravstvenim studijama/studijama sestrinstva u BiH iz 2015. godine.

Konferencija je bila odlična prilika i da se ostvare kontakti sa stručnjacima iz oblasti zdravstvene njege sa kojima će projekat sarađivati tokom druge faze u okviru treće komponente posvećene unapređenju formalnog obrazovanja medicinskih sestara/tehničara.

Dodatne informacije:

Program konferencije -PDF dokument
Stručni rad (ENG verzija samo) -PDF dokument