U osposobljavanju studenata zdravstvene njege u primjeni praktičnih znanja i vještina u radu s pacijentima, važnu ulogu igraju
mentori kliničkih vještina – medicinske sestre koje su angažovane na studijima zdravstvene njege na javnim fakultetima u BiH. Za uspješno prenošenje znanja studentima, mentori treba da posjeduju ne samo stručna znanja o zdravstvenoj njezi, već i o procesu učenja i komunikaciji u obrazovanju odraslih.

U tu svrhu, ProSes organizuje obuku za 18 edukatora mentora kliničkih vještina zdravstvene njege sa svih devet javnih fakulteta sa studijem zdravstvene njege u BiH. Cilj obuke je razvijanje sposobnosti polaznika, medicinskih sestara koje rade kao mentori kliničkih vještina zdravstvene njege, za primjenu različitih metoda i instrumenata u procesu obrazovanja odraslih i rodno-odgovornih principa, potrebnih u njihovom radu.

Obuka će trajati ukupno 34 nastavna časa i odvijaće se po kurikulumu za edukaciju edukatora mentora kliničkih vještina koji je razvijen u prvoj fazi Projekta jačanja sestrintstva u BiH, a sadrži sljedeće jedinice:

1. Obrazovanje odraslih i stilovi i procesi učenja (4 časa)
2. Metode u obrazovanju odraslih (8 časova)
3. Vizualizacija i prezentacija (4 časa)
4. Komunikacija kao sredstvo u obrazovanju odraslih (4 časa)
5. Značaj i metode evaluacije u obrazovanju odraslih (3 časa)
6. Mentor kliničkih vještina (10 časova)
7. Rodni aspekti (1 čas)

Prvi dio obuke je održan u maju 2019. godine u Sarajevu, drugi će biti organizovan u junu u Zenici a treći u septembru u Banjoj Luci.  Po završetku, edukatori će biti osposobljeni da edukuju mentore kliničkih vještina za rad sa studentima.