Livno je bilo mjesto susreta predstavnika Županijske bolnice „dr. fra Mihovil Sučić“ Livno, JZU Dom zdravlja Tomislavgrad, JZU Dom zdravlja Livno i Fondacije fami. Tim povodom održan je prvi sastanak radnih grupa za validaciju knjige kompetencija. Diskutovalo se, između ostalog, o daljem radu, sestrinskoj profesiji i smjernicama za unapređenje ove profesije.

U okviru projekta razvijena je „knjiga kompetencija“ koja sadrži sve očekivane sposobnosti i neophodne vještine koje medicinske sestre-tehničari moraju posjedovati kako bi bili certificirani/licencirani i ovlašteni da rade. Ova lista će omogućiti usklađivanje sestrinskih nastavnih planova i programa i reviziju opisa poslova medicinskih sestara-tehničara.

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini je u dosadašnjem toku implementacije u saradnji sa partnerima realizovao niz aktivnosti koje su direktno povezane sa izradom knjige stručnih kompetencija za oblast zdravstvene njege. Ove aktivnosti se u najvećoj mjeri odnose na procese standardizacije sestrinske prakse za sve nivoe zdravstvene zaštite u FBiH, i uključuju: izradu priručnikâ sa standardnim operativnim procedurama, seta osnovne sestrinske dokumentacije i izradu nomeklature sestrinskih usluga. 

Izradom knjige profesionalnih kompetencija u oblasti zdravstvene njege učinjen je dodatni korak u smjeru regulisanja sestrinske profesije, čime će se omogućiti:  da se sve usluge iz područja zdravstvene njege usmjere prema pacijentu, kao partneru u procesu donošenja odluka, adekvatno planiranje procesa zdravstvene njege, stvaranje okruženja za kritičko promišljanje, i pružanje sestrinskih usluga u skladu sa stručnim i profesionalnim zahtjevima.

Desetogodišnja posvećenost SDC-a jačanju sestrinske profesije u Bosni i Hercegovini rezultirala je nizom uspješnih postignuća. Uz stalnu podršku brojnih partnera, posebno iz zdravstvenog sektora, stvoreni su uslovi za budući razvoj sestrinstva. Bez obzira na postignute rezultate, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se rezultati projekta integrisali u sistem, odnosno u rutinsku sestrinsku praksu.