Projekat jačanja sestrinstva u BiH u okviru komponente B pruža podršku relevantnim partnerima u implementaciji aktivnosti koje unapređuju pružanje usluga sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i povećavaju njihovu dostupnost posebno za ranjive i socijalno isključene kategorije stanovništva.

ProSes projekat će u naredne četiri godine uspostaviti saradnju sa novih 20 općina na području Federacije BiH, koje će u trećoj fazi projekta biti podržane u uvođenju/unapređenju pružanja usluga sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže.

Federalno ministarstvo zdravstva trenutno provodi selekciju novih 20 općina te je uz podršku projekta organiziralo radionice/javne konsultacije za predstavnike svih domova zdravlja, kantonalnih ministarstavâ zdravstva, kantonalnih zavodâ za javno zdravstvo i kantonalnih zavodâ za zdravstveno osiguranje u Federaciji BiH.

S obzirom na veliki broj zainteresovanih učesnika, u Sarajevu su 20. i 21.03.2023. održane dvije radionice za ukupno 160 učesnika. 

Ključni cilj radionica je predstavljanje kriterija za učešće novih 20 općina/domova zdravlja u aktivnostima unapređenja pružanja usluga sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže. Osim toga, predstavljeni su dosadašnji ključni projektni rezultati te naredne planirane aktivnosti. Prisutni predstavnici domova zdravlja koje je projekat već podržao su podijelili svoja iskustva i postignute rezultate u oblasti sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže u svojim općinama.

Na radionici je predstavljen koncept i planirane aktivnosti u okviru „Zajednice prakse u oblasti sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže“ koja okuplja općine, zdravstvene i socijalne profesionalce koji dijele težnje da pruže osnovne zdravstvene i socijalne usluge građanima BiH sa ciljem osiguranja održivosti i daljnjeg unapređenja usluga sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže.