Uspješno je okončana četverodnevna edukacija „Komunikacija u zdravstvu“ za medicinske sestre i tehničare, organizovana u Tomislavgradu u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH. Predavanja i brojne radionice upriličili su prim. dr. Goran Čerkez pomoćnik federalnog ministra zdravstva, Irina Rizvanović psihologinja/psihoterapeutkinja, prof. dr. Nermina Mujagić i Zlatan Peršić.

Komunikacija predstavlja jednu od osnovnih vještina u zdravstvu, koja je danas prerasla ne samo u potrebu nego i u obavezu svakog zdravstvenog radnika. Obzirom na to da sa pacijentima najviše vremena provode medicinske sestre-tehničari, veoma je važno da baš ti radnici jačaju svoje vještine u oblasti komunikacije. U okviru komponente C Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes), koja se bavi razvojem menadžerskih i liderskih sposobnosti medicinskih sestara-tehničara, kontinuirano se provode edukacije s ciljem jačanja menadžerskih vještina medicinskih sestara-tehničara na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Edukacije će biti organizovane i u narednom periodu.