U organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fondacije Fami na Jahorini je održana još u jedna u nizu edukacija „Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu“. Na četverodnevnoj edukaiji učestvovalo je 15 medicinskih sestara/tehničara iz Republike Srpske.  Znanje i iskustvo, stečeno godinama pratkičnog rada, u temama: komunikacija medicinske sestre/tehničara u menadžemntu, upravljanje promjenama i kriznim situacijama, ljudskim resursima, planiranje u sestrinstvu; prenijeli su vrhunski predavači: dr. Milan Latinović, prof.dr. Zlatko Maksimović, dr.sci. Draško Kuprešak, Mirjana Janković, Branka Sladojević, Jelena Vujić, Slađana Vranješ.

S kojim izazovima u menadžerstvu se susreću glavne sestre/tehničari, koliko poznaju vještine dobrog menadžmenta, koji su to faktori koji motivišu, a koji utiču na demotivaciju medicinskih sestara/tehničara, neke su od tema o kojima se govorili tokom ove edukacije.  Sa posebnom važnošću i zadovoljstvom ističemo potpisivanje "Povelja o rodnoj ravnopravnosti" od strane svih učesnika i predavača, kojom su se opredijelili da će u svom radu, još više, posvetiti pažnju ravnopravnosti u pružanju usluga ženama i muškarcima, uvažavajući sve njihove različitosti i potrebe. Projekat jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, između ostalog ima za cilj jačanje menadžerskih vještina medicinskih sestara/tehničara na svim nivoima zdravstvene zaštite. Kako bi se podržalo unapređenje zdravstvenog sistema i kvalitet usluga krajnjim korisnicima, od ključne je važnosti imati kompetentne i pouzdane menadžere i lidere među sestrinskom radnom snagom. 

Edukacije će biti organizovane i u narednom periodu.