Nakon zvaničnog odobrenja druge, četvorogodišnje faze ProSes-a u decembru 2017., uslijedila je izrada prijedloga aktivnosti za 2018. godinu. U dvodnevnoj radionici održanoj na Vlašiću 1-2. februara, zajedno sa predstavnicima donatora (Vlada Švicarske) i Fondacije fami kojoj je povjerena realizacija projekta, učestvovali su predstavnici sljedećih nadležnih institucija: Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjeljenja za zdravstvo i druge usluge i Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, te Ministarstva civilnih poslova BiH.

Prijedlog godišnjeg operativnog plana dostaviće se na usvajanje Upravnom odboru projekta u martu 2018.

ProSes će i u drugoj fazi nastaviti da podržava izgradnju profesionalnog radnog okruženja za medicinske sestre i tehničare i pružanje sigurnih i kvalitetnih usluga, poboljšanje pristupa zdravstvenoj njezi u zajednici za ranjive i socijalno isključene grupe, te unapređenje obrazovanja medicinskih sestara u javno-obrazovnim ustanovama na visokom i srednjoškolskom nivou obrazovanja.